PARTNER PORTALU
  • BGK

Zawirowania ze średnim wynagrodzeniem nauczycieli

  • GK/RIO    6 lipca 2011 - 11:24
Zawirowania ze średnim wynagrodzeniem nauczycieli

Samorządy wywiązały się z obowiązku przeprowadzenia analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w Karcie Nauczyciela.




W ramach prowadzonej w 2010 r. działalności kontrolnej, regionalne izby obrachunkowe zbadały prawidłowość analiz osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli w 498 jednostkach (1 województwie, 55 powiatach, 7 miastach na prawach powiatu, 31 gminach miejskich, 96 gminach miejsko-wiejskich i 308 gminach wiejskich).

Nieprawidłowości stwierdzono w 162 (39,22 proc. skontrolowanych jednostek), przy czym w 115 (27,84 proc.) stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na ustalenie różnic między wydatkami poniesionymi na wynagradzania a średnim wynagrodzeniem nauczycieli oraz wysokość jednorazowych dodatków uzupełniających (w 5 powiatach, 6 miastach na prawach powiatu, 9 gminach miejskich, 24 gminach miejsko-wiejskich i 71 gminach wiejskich).

„Nieprawidłowości należy wiązać ze złożoną strukturą wynagrodzeń nauczycieli, która przekłada się na sposób prowadzenia analizy wydatków poniesionych przez samorządy w danym roku w odniesieniu do poziomu wymaganego. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że szczegółowe regulacje prawne dla potrzeb analizy i sprawozdawczości osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli zostały wprowadzone w styczniu 2010 r.” – informuje Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawozdaniu z działalności w 2010 r.

Z przedstawionych przez RIO danych wynika m.in., że w ponad połowie jednostek samorządu terytorialnego (w tym w 1 710 – spośród 2 413 – gminach) nie osiągnięto średnich wynagrodzeń zagwarantowanych dla nauczyciela stażysty.

Najwięcej środków finansowych samorządy musiały przeznaczyć na wypłatę dodatków uzupełniających nauczycielom dyplomowanym.

RIO nie stwierdziła przypadków niewypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających.

Według danych za 2009 r., samorządy były zobowiązane do wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających na łączną kwotę 250 268 291,68 zł.

Ponadto, w 2009 r. samorządy wypłaciły nauczycielom zatrudnionym na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynagrodzenia ponad poziom zagwarantowany przez państwo w ich dochodach na łączną kwotę 967 974 553,21 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (2)

  • JOTKA, 2011-07-12 07:13:06

    Nic dodac nic ująć. Jak poniżej
  • Eterno Vagabundo, 2011-07-07 04:48:24

    Przecudownych form ekspresji Jest na świecie wiele. Żaden nie chce, by ktoś musiał Być nauczycielem. Myślę jednak, że powinni Być płaceni tacy, W zależności od wspaniałych Rezultatów w pracy.