PARTNER PORTALU
  • BGK

Żłobek i przedszkole razem, ale osobno

  • GK    18 września 2013 - 10:38
Żłobek i przedszkole razem, ale osobno

Żłobek i przedszkole mogą działać w jednym budynku oraz mieć wspólną obsługę administracyjno-księgową. Pozostałe działania statutowe powinny jednak realizować osobno, pod nadzorem właściwego ministra.
Według wiceministra edukacji Przemysława Krzyżanowskiego żłobki i przedszkola funkcjonują w dwóch odrębnych systemach prawnych, dlatego trudno mówić o łączeniu ich w zespoły.

Czytaj też: Powstała mapa żłobków i klubów dziecięcych      

- W świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się łączenie placówek w zespoły, ale w ramach danego systemu prawnego. Nie jest więc możliwe połączenie ze sobą żłobka funkcjonującego w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, za który odpowiada minister pracy i polityki społecznej oraz przedszkola będącego częścią systemu oświaty, za który odpowiada minister edukacji narodowej - uważa Przemysław Krzyżanowski.

Dodaje, że wprowadzenie zmian w tym zakresie wiązałoby się ze zbyt szeroką nowelizacją obowiązujących rozwiązań prawnych.

Elementem wspólnym dla żłobka i przedszkola jest cel ich działalności, jakim jest m.in. opieka na dzieckiem, oraz fakt, że prowadzenie ich należy do zadań gminy. Jednak, jak podkreśla wiceminister, funkcjonowanie żłobka i przedszkola różni się pod kątem zarówno organizacyjnym, kadrowym jak i finansowym.

Każda z tych placówek charakteryzuje się określonymi wymaganiami lokalowo-sanitarnymi oraz wymaganiami wobec zatrudnianych pracowników.

- Niewykluczone jest funkcjonowanie żłobka i przedszkola w jednym budynku oraz zorganizowanie przez organ prowadzący wspólnej obsługi administracyjno-księgowej tych placówek. Zasadne jest jednak, aby pozostałe działania podejmowane w ramach statutowej działalności żłobka czy przedszkola podlegały przepisom właściwego systemu prawnego i właściwemu ministrowi - podkreśla Przemysław Krzyżanowski.

Z kolei wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn przypomina, że według art. 9a ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, który wszedł w życie 13 sierpnia 2013 r. w wyniku nowelizacji ustawy, gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zorganizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów.

Obsługa ta może również być wykonywana przez organy prowadzące szkoły i placówki, określone w tej ustawie.

- Możliwość wykonywania obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przez jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i niepublicznych. Zmiana ta pozwala na dokonywanie wspólnych zakupów, wspólnej obsługi finansowej, księgowej oraz kadrowej, co skutkować będzie obniżeniem kosztów funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego - tłumaczy wiceminister Elżbieta Seredyn.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.