PARTNER PORTALU
 • BGK

Zmiana podręczników co trzy lata

 • GK    22 czerwca 2012 - 10:50
Zmiana podręczników co trzy lata

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników.
W rozporządzeniu określono warunki, jakie powinien spełnić podręcznik przeznaczony do nauczania przedmiotów uzupełniających historia i społeczeństwo oraz przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.

Podręczniki do tych przedmiotów będą musiały zawierać co najmniej cztery wątki ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego; w przypadku podręcznika do nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo jednym z wątków musi być wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”;

Jednocześnie ograniczono możliwość składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20 proc. (nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego).

Wprowadzono również wymóg posiadania przez rzeczoznawców kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Odchodzi się od dopuszczania do użytku szkolnego dodatkowych materiałów przeznaczonych dla ucznia dołączanych do podręczników, a więc zeszytów ćwiczeń, kart pracy i innych tego typu materiałów pomocniczych a także podręczników wspomagających edukację (tzw. podręczników pomocniczych) przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

Rozporządzenie wprowadza ponadto zmiany w wymaganiach dotyczących dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w formie elektronicznej poprzez uszczegółowienie wymagań, jakie powinny spełniać podręczniki w formie elektronicznej tak, aby mogli z niego korzystać uczniowie o zróżnicowanych umiejętnościach w zakresie posługiwania się technologią informacyjną.

<!-- pagebreak //-->

Zmiany dostosowują przepisy dotyczące programów i podręczników dla zawodu do reformy szkolnictwa zawodowego. Program nauczania dla zawodu powinien uwzględniać oczekiwane efekty określone w podstawie programowej.


×
KOMENTARZE (3)

 • podpisałem, 2012-06-22 20:55:51

  @pATRYCJA - zarobią ONI, stracą rodzice, a winni będą nauczyciele.
 • Profesor, 2012-06-22 15:41:57

  To nie podręczniki należy zmieniać ! Absencja wynikająca z schorzeń przykręgosłupowych jest duża w środowisku już 30 latków. To one stają się potem nie tylko początkiem zmian zwyrodnieniowych stawów, kręgów, ale również przyczyną bardzo bolesnych niewydolności, mających niezwykle poważne konsekwen...cje w wieku dorosłym. Wzrastający z roku na rok procent dzieci z wadami postawy zmusza nas do głębszego i szerszego zainteresowania się problematyką profilaktyki wad postawy. Środowiskiem ucznia jest szkoła. Uczniowie spędzają w niej wiele godzin dziennie, stąd środowisko szkolne jako całość ma ogromny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Konieczne jest więc stałe i konsekwentne eliminowanie ze środowiska tych czynników, z którymi wiąże się powstawanie lub pogłębianie istniejących już wad i zaburzeń rozwojowych oraz stwarzanie jak najlepszych warunków pracy dla uczniów.Aby temu zapobiec proponujemy Szkołom posiadającym zestawy otrzymane w ramach programu PAOW w roku 2004 szkolenie z obsługi i użycia. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów pod patronatem FUNDACJI "Akademia Zdrowych Pleców" zgłoszenia kierować na e-mail:generalny@o2.pl zapraszamy na strony rehmedan.pl i azpfundacja.org  rozwiń
 • pATRYCJA, 2012-06-22 14:58:23

  Z tą zmianą to chyba żarty-kogo na to stać!??? Mam dwójkę dzieci i jest mi ciężko a jakby nie było Nasze Państwo nie daje nam zbyt wiele na utrzymanie dzieci...marne ,,ochłapy z pańskiego stołu" I moje pytanie: kto znowu na tej reformie zarobi.?