PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w budżecie Strzegomia

  • dziennik.swidnica.pl    2 marca 2011 - 15:20
Zmiany w budżecie Strzegomia

Zmiany budżetu gminy Strzegom na 2011 rok oraz wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2011/2012 to tylko niektóre z kilku uchwał podjętych przez radnych podczas sesji rady miejskiej w Strzegomiu.
W trakcie piątej sesji tej kadencji strzegomscy radni w drodze uchwały zmienili budżet Gminy Strzegom na 2011 rok, ustalili szczegółowe zasady, sposób i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strzegom lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz zmienili wieloletnią prognozę finansową Gminy Strzegom.

Radni wyrazili ponadto zgodę na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2011/2012. Podjęcie tej uchwały pozwoli na dowóz dzieci i uczniów z miejscowości położonych w odległości nie większej niż 3 lub 4 km, zapewniając tym samym dzieciom bezpieczne dotarcie do szkoł.

Podczas obrad radni zadecydowali o zmianie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Strzegom, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania oraz o określeniu szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zmieniono także uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ustalono stawkę za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzegom 28,43 zł/m3 brutto.

Natomiast stawkę 22,59 zł brutto ustalono za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych z terenu gminy Strzegom, która obowiązuje w stosunku do właścicieli nieruchomości, na których nie ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a także do właścicieli nieruchomości, których obowiązek dotyczy w okresie jednego roku od oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji lub w okresie jednego roku od wezwania do wykonania przyłączenia do istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej.

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Stanowice, oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.