PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w dotacjach dla uczelni

  • BEZ    21 stycznia 2010 - 15:04

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa publicznym uczelniom wyższym” wraz z podziałem środków na poszczególne uczelnie.
Samorząd Województwa wspiera działalność publicznych uczelni wyższych poprzez współfinansowanie konferencji, seminariów naukowych, konkursów przedmiotowych i związanych z tym wydawnictw i publikacji. Jest to możliwe dzięki  wpisaniu w budżecie województwa, w ramach dotacji celowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zadania: „udział i współorganizacja Województwa Zachodniopomorskiego w konferencjach i seminariach naukowych oraz konkursach przedmiotowych”.

Środki finansowe przekazywane są publicznym uczelniom wyższym na podstawie umowy o dotację zawieranej pomiędzy uczelnią a Województwem Zachodniopomorskim, po złożeniu przez uczelnię wniosku o dofinansowanie zadania. Procedura udzielania i rozliczania dotacji została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 317/09 w dniu 19 marca 2009 roku. Po podsumowaniu kilkumiesięcznej działalności w tym zakresie pojawiły się przesłanki do wprowadzenia kilku zmian.

Główne zmiany:
1. Wprowadzono pojęcie „wydatku kwalifikowanego”, który będzie uznawany za podstawę do przekazywania dotacji. Funkcjonująca dotychczas praktyka uznawania różnych rodzajów kosztów i brak uściślenia, jakie wydatki mogą zostać dofinansoane, wprowadzała dużo niejasności i problemów w rozliczaniu dotacji.

2. Wprowadzono wysokości udzielanych dotacji uzależnione od zasięgu terytorialnego organizowanego wydarzenia, co jasno pokaże dotowanym, jak przygotowywać kosztorysy zadań. Przyjęto następujące limity dofinansowania:
- przy zasięgu lokalnym – do 5 000 zł
- przy zasięgu krajowym – do 10 000 zł
- przy zasięgu międzynarodowym – do 15 000 zł

3. Wprowadzony został zapis warunkujący przyznawanie dotacji przede wszystkim dla przedsięwzięć mających wpływ na rozwój Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Wprowadzony został algorytm podziału środków na poszczególne uczelnie w zależności od potencjału kadry naukowej uczelni.
Przyjęto, że podstawą podziału środków będzie wskaźnik potencjału kadry naukowej wynoszący: (Ilość pracowników z tytułem profesora x 1) + (Ilość pracowników ze stopniem doktora habilitowanego x 0,6) + (Ilość pracowników ze stopniem doktora x 0,27). Zastosowane wagi dla stopni i tytułów naukowych (1; 0,6; 0,25) wynikają z punktacji stosowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych.

Kwotę 200 000 zł podzielono następująco:
- 16 000 zł przyznano dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Wałczu i Koszalinie.
- 61 456 zł (1/3 ze 184 000 zł) podzielono równo między pięć publicznych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego (dało to stałą kwotę 12 291 zł).
- 122 544 zł (2/3 ze 184 000 zł) podzielono w zależności do potencjału naukowego;

5. Skrócony został termin składania wniosków o udzielenie dotacji, który określono jako 31 maja danego roku budżetowego. Zmiana ta umożliwi, w przypadku niewykorzystania przydzielonych środków przez poszczególne uczelnie, ponowne przeliczenie środków zgodnie z algorytmem w czerwcu danego roku i przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków.

6. Doprecyzowane zostały zapisy mówiące o konieczności bardziej szczegółowych sprawozdań i rozliczeń dotacji, obowiązku odniesienia się w rozliczeniu do składanego wniosku i założonego kosztorysu zadania, a także o wymogu bieżącego przekazywania informacji na temat wszelkich zmian następujących w trakcie wykonywania zadania. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.