PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w edukacji specjalnej troski

  • GK    22 sierpnia 2012 - 10:53
Zmiany w edukacji specjalnej troski

Liceum lub technikum zorganizowane w podmiocie leczniczym lub jednostce pomocy społecznej będzie mogło mieć tylko jedną klasę.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

W nowelizacji zrezygnowano z przepisu, który ograniczał możliwość tworzenia szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie w sytuacji, gdy w jej skład wchodziły co najmniej dwa oddziały. Przepis ten obecnie uniemożliwia zorganizowanie szkoły ponadgimnazjalnej w podmiocie leczniczym w przypadku, gdy nie ma wystarczającej liczby uczniów, aby utworzyć co najmniej dwie klasy.

Projektowana zmiana umożliwi zapewnienie realizacji obowiązku nauki uczniom szkół ponadgimnazjalnych także w sytuacji, gdy ich liczba będzie umożliwiała utworzenie tylko jednej klasy. Zmiana ta była wielokrotnie postulowana przez dyrektorów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Projekt przewiduje także, że dyrektor przedszkola lub szkoły może zezwolić na odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych w sytuacji, gdy jego stan zdrowia tego wymaga, na przykład po zabiegu operacyjnym. Zwolnienie to może dotyczyć części zajęć lub wszystkich we wskazanym przez lekarza okresie.

Dokument wprowadza też możliwość tworzenia klas łączonych złożonych z uczniów tego samego etapu edukacyjnego w przypadku małej liczby uczniów.

– Elastyczność w zakresie ustalania liczebności uczniów w oddziale umożliwia dostosowanie organizacji pracy przedszkola i szkoły zorganizowanych w podmiocie leczniczym i jednostce pomocy społecznej do szczególnych potrzeb psychofizycznych uczniów, wynikających głównie z ich stanu zdrowia – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzono również zmianę w liczebności grup polegającą na rezygnacji z określenia minimalnej liczby uczniów w grupie wychowawczej, co daje możliwość utworzenia grupy w każdej sytuacji. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • TERESA, 2012-08-23 22:29:57

    Specjalna troska jest ! A nagroda za cierpienia i wytrwałość przyjdzie.Jestem pewna!
  • LEN, 2012-08-23 21:42:39

    i znowu ci którzy potrzebuja specjalnej troski jej nie otrzymaja...