PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w Programie Rozwoju Edukacji

  • PAP    10 kwietnia 2012 - 18:43
Zmiany w Programie Rozwoju Edukacji

Lepsze warunki do rozwoju talentów uczniów, modernizacja bibliotek m.in. poprzez szerokopasmowy internet oraz dalsze upowszechnienie wychowania przedszkolnego - takie m.in. cele zapisano w Programie Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013.
Projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, przedłożony przez ministra edukacji narodowej, przyjęła we wtorek rada ministrów.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, "zmiany w programie wynikają z konieczności dostosowania jego celów do aktualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców, które wyznaczają zmiany w prawie i rozwijające się technologie informatyczne".

Do programu wprowadzono zapisy, które tworzą lepsze warunki do rozwijania talentów i zainteresowań zdolnych uczniów mieszkających na wsi i obszarach wiejskich. Ma się tak stać m.in. poprzez udoskonalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach wiejskich. Zwrócono także uwagę na potrzebę unowocześnienia wiejskich bibliotek i czytelni szkolnych, z wykorzystaniem nowych mediów, np. internetu.

Po zmianach w programie jeden z jego celów otrzyma brzmienie: "Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego internetu i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w placówkach zaspokajających potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne wsi, a także sprzyjanie udostępnianiu bibliotek i czytelni szkolnych oraz sal sportowych i boisk szkolnych mieszkańcom wsi".

Do programu włączono zapisy mówiące o konieczności zapewnienia właściwej edukacji i opieki maluchom do 3 roku życia. Zadeklarowano także, że upowszechnienie wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich w grupie 3-5 lat wzrośnie w 2013 r. do poziomu 62,4 proc. Pierwotnie planowano, że w 2013 r. ten wzrost osiągnie 50 proc., a poziom ten został już przekroczony w 2011 r. (obecnie w przedszkolach jest 52,1 proc.).

Prognozuje się też zwiększenie odsetka gospodarstw na wsi mających komputer - do 72 proc. w 2013 r. Wcześniej zakładano, że komputery będą w 60 proc. gospodarstw.

Przewidziano także nowe działanie, które uwzględnia system dodatków (do zasiłku rodzinnego) dla dzieci w związku z edukacją. Przyznawany będzie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (np. zamieszka w internacie) - 90 zł miesięcznie, a także dodatek na dojazd do szkoły w innej miejscowości - 50 zł miesięcznie na dziecko.

Przewidziano także dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 zł (wypłacany raz w roku). Będzie można także otrzymać dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 5. roku życia - 60 zł miesięcznie oraz dodatek na niepełnosprawne dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia przez nie 24 lat - 80 zł miesięcznie.

Do programu dodano także działania mające na celu zwiększenie efektów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których jednym z przykładów może być sieć 400 centrów kształcenia na odległość założonych w całej Polsce.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.