ZNP chce rozmów z kuratorami

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do minister edukacji Krystyny Szumilas z prośbą o umożliwienie członkom kierownictwa ZNP wzięcia udziału w najbliższej naradzie kuratorów oświaty z ministrem edukacji narodowej.
ZNP chce rozmów z kuratorami

Podczas narady przedstawiciele ZNP będą chcieli poruszyć temat narastających problemów związanych z nieskutecznością nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sprawowanego przez kuratorów oświaty w trybie art. 34 ustawy o systemie oświaty.

ZNP domaga się także odwołania lubelskiej wicekurator. Chodzi o jej wypowiedź dotyczącą tego, że z prawnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań do tego, by organem prowadzącym dla wszystkich szkół w gminie był podmiot inny niż samorząd.

Czytaj też: Szykują się zmiany w nadzorze pedagogicznym i organizacji kuratoriów oświaty

– Stanowisko, w myśl którego rozwiązania zawarte w ustawie o systemie oświaty nie wskazują jednoznacznie na to, aby na gminie spoczywał obowiązek prowadzenia co najmniej jednej szkoły oraz iż brak jest w nich wyraźnego i jednoznacznego zakazu likwidacji wszystkich szkół, jak i przekazania wszystkich szkół innej osobie prawnej jest sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym, stoi również w sprzeczności ze stanowiskiem, jakie zajmuje w tej kwestii minister edukacji narodowej jak również rzecznik praw obywatelskich, a także stoi w sprzeczności z orzecznictwem sądów administracyjnych – argumentuje ZNP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Zdelegalizować ZNP. Szkodliwy. Wielce szkodliwy

Były Belfer, 2012-08-17 10:00:58 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE