PARTNER PORTALU
 • BGK

ZNP: Odwołać wójta Darłowa za chaos w szkołach

 • AT    6 września 2013 - 09:37
ZNP: Odwołać wójta Darłowa za chaos w szkołach

- Związek Nauczycielstwa Polskiego - zaniepokojony wydarzeniami w Szkole Podstawowej w Dąbkach i Gimnazjum w Dąbkach - wystąpił do premiera Donalda Tuska o odwołanie wójta gminy Darłowo, a także o zawieszenie Rady Gminy Darłowo i ustanowienie zarządu komisarycznego - informuje Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Chodzi o placówki, w obronie których w kwietniu głodowały matki uczniów. Po ich kilkutygodniowym proteście Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwały Rady Gminy w Darłowie w sprawie likwidacji Zespołu Szkół.

- Teraz uczniowie tych placówek rozpoczęli naukę w pomieszczeniach nieprzygotowanych do prowadzenia zajęć (m.in. brakuje krzeseł w klasie), w wielu przypadkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, z błędnie przygotowanym planem lekcji, niezgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz planem lekcji przygotowanym przez byłego dyrektora - donosi Broniarz.

Czytaj też: Szkołę w Dąbkach można uratować

Jak informuje większość nauczycieli w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego otrzymała - wbrew przepisom ustawy Karta Nauczyciela - propozycje nowych umów o pracę, w niekorzystny sposób zmieniających ich warunki pracy, a co za tym idzie, wynagrodzenia.

- Niezgodny z prawem i - zdaniem ZNP - skandaliczny jest również fakt powierzenia przez organ prowadzący stanowisk dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nauczycielom niebędącym pracownikami tych szkół - wyjaśnia prezes ZNP.

Zarząd Główny ZNP uważa, że za ten chaos organizacyjny i bezprawne działania odpowiedzialny jest organ prowadzący, czyli Wójt Gminy Darłowo.

Związek wystąpił już do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Zachodniopomorskiego, a teraz także do premiera Donalda Tuska.

4 września  br. prezes ZNP wystosował list do premiera w sprawie odwołania Wójta Gminy Darłowo.

Oto uzasadnienie ZNP:

1. Uzasadnieniem wniosku ZNP jest przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy Darłowo, który nie rokuje nadziei na szybką poprawę. Stan ten polega na ostentacyjnym łamaniu prawa przez przedstawicieli organów Gminy Darłowo, autorytatywnym zarządzaniu oświatą, jak i bezładzie organizacyjnym, uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań edukacyjnych przez szkoły w Dąbkach.

W szczególności działania Wójta Gminy Darłowo doprowadziły do wywołania gwałtownego konfliktu z miejscową społecznością (rodzicami i nauczycielami), naruszenia praw pracowniczych, a w konsekwencji do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej Gminy Darłowo z tytułu bezprawnego działania funkcjonariuszy publicznych.

2. Działania podejmowane przez Gminę Darłowo zmierzają do sprywatyzowania całej sieci szkół dotychczas prowadzonych przez tę gminę z jednoczesnym wyzbyciem się obowiązku prowadzenia szkół publicznych. Działania te rozpoczęły się już w 2008 r. przekazaniem prowadzenia pierwszych szkół w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mimo że ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dalej u.s.o., w ogóle nie przewidywała wówczas możliwości przekazywania podmiotom prywatnym prowadzenia szkół w jakiejkolwiek formie.

Prywatyzacja szkolnictwa na terenie Gminy Darłowo przybiera także inne formy, polegające na przejęciu zadań wciąż istniejącej szkoły samorządowej przez szkołę prywatną, która przejmuje nazwę i majątek szkoły samorządowej. Tak się stało w przypadku Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach. Szkoła prywatna przejmuje wykonywanie zadań edukacyjnych szkoły samorządowej w sposób pozaprawny - tj. bez jej likwidacji i bez przejęcia, zatem w sposób całkowicie sprzeczny z prawem.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • podpisałem, 2013-09-09 23:37:19

  @Alina z FIO - nie, alternatywą nie jest likwidacja szkół. Nie wolno takich rzeczy wmawiać nieświadomemu społeczeństwu. Ani "system finansowania", ani "kryzys finansów" nie jest usprawiedliwieniem do łamania prawa.
 • hm, 2013-09-07 16:48:00

  cóż w naszym "suwerennym" kraju prawa używa się tylko wtedy by dokopać pracownikowi, natomiast wszelkie władze i pracodawcy za przyzwoleniem sądów - nie przejmują się przepisami prawa ...
 • Alina z FIO, 2013-09-07 03:58:38

  Wójt dążył do przekazania kolejnej szkoły stowarzyszeniu. Przy obecnym systemie finansowania oświaty i kryzysie finansów publicznych to najlepsza strategia zarządzania oświatą gminną. Niestety nie umiał się dogadać z mieszkańcami. Alternatywą jest likwidacja szkół.