PARTNER PORTALU
  • BGK

Związek Powiatów Polskich: Doświadczenie uczy, że jedno co pewne w polskiej edukacji to zmiana

  • JS    13 maja 2017 - 12:33
Związek Powiatów Polskich: Doświadczenie uczy, że jedno co pewne w polskiej edukacji to zmiana
Za niezrozumiałe ZPP uznaje przypadki zmniejszania nakładów na edukację w budżecie państwa. (fot. pixabay.com)

Związek Powiatów Polskich postuluje o większe zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą.
• Związek uważa, że sprowadzanie samorządów do jedynie technicznie odpowiedzialnych za system edukacji jest bardzo krzywdzące.

• Za niezrozumiałe ZPP uznaje przypadki zmniejszania nakładów na edukację w budżecie państwa.

"Na przestrzeni lat w polską oświatę wpisało się kilkunastu ministrów, kilka wielkich reform, kilkadziesiąt zmian programowych i organizacyjnych oraz liczne nowelizacje podstawowych dla systemu oświaty aktów prawnych. Na skutek tych przemian wprowadzano mniej lub bardziej akceptowalne rozwiązania – nie mniej jednak samorządy powiatowe w świetle zmieniających się realiów prawnych w dalszym ciągu na najwyższym poziomie realizowały zadania wynikające z nałożonych na nie obowiązków w zakresie edukacji" - czytamy w oświadczeniu ZPP.

Jak zauważa, oddanie zarządzania oświatą lokalnym społecznościom, które najlepiej wiedzą co jest dla nich najważniejsze i co należy zrobić, okazało się trafionym rozwiązaniem. Ale na skutek licznym zmian i sytuacji politycznej doszło do wypaczenia zakładanego modelu funkcjonowania systemu edukacji.

"Przy okazji każdej z systemowych zmian zwracaliśmy uwagę, że nie godzimy się z próbami przerzucania odpowiedzialności, w tym także finansowej, za wdrażanie projektowanych rozwiązań na barki samorządów, wskazując na zagrożenia wynikające z braku zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na funkcjonowanie oświaty. Ponieważ w obliczu wdrażanej obecnie reformy także przed samorządami powiatowymi stoi wiele wyzwań, mamy nadzieję na pozytywną współpracę z organami państwa tak, aby wprowadzanie niezbędnych zmian było skuteczne i bezproblemowe" - zauważa Związek Powiatów Polskich. 

Związek uważa, że sprowadzanie samorządów do jedynie technicznie odpowiedzialnych za system edukacji jest bardzo krzywdzące.

"Należy podkreślić również w tym miejscu, że samorządy odpowiadają w naszym kraju za politykę oświatową, konsekwentnie stawiając na jakość nauczania
i wprowadzenie nowoczesnych i adekwatnych do wyzwań rozwojowych, rozwiązań edukacyjnych. Każda decyzja samorządu podejmowana jest przy ogromnej presji społecznej, a więc pod społeczną wnikliwą kontrolą. Natomiast sprowadzanie samorządów do jedynie technicznie odpowiedzialnych za system edukacji jest bardzo krzywdzące i sprzeczne z pierwotnym założeniem o pozycji samorządów w tej dziedzinie" - czytamy.

Za niezrozumiałe ZPP uznaje przypadki zmniejszania nakładów na edukację w budżecie państwa.

"W sytuacji wyzwań stojących przed polską oświatą nie mogą także dziwić stwierdzenia, że za niezrozumiałe uważaliśmy zawsze przypadki zmniejszania nakładów na edukację w budżecie państwa, co jest tendencją zgoła odwrotną niż w innych krajach Unii Europejskiej, które należycie doceniają wagę edukacji. Na skutek corocznego zmieniania algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dochodzi do zaniżania dochodów samorządów terytorialnych na realizację zadań oświatowych i jest to tendencja z którą mamy do czynienia już od kilku lat i stale wyrażamy głęboka dezaprobatę dla takiego kierunku zmian" - uważa Związek.

Jak twierdzi, niechlubną zasadą stało się także, że każdorazowe podwyżki dla nauczycieli nie pociągają za sobą zabezpieczenia odpowiednich środków na ten cel.

"Jest to przykład obciążania samorządów bez zagwarantowania odpowiednich środków finansowych na realizację zadania nałożonego przez państwo – dlatego też każdorazowo, gdy dochodzi do takiej sytuacji samorządy powiatowe wyrażają dezaprobatę dla takiego kierunku działań" - uważa Związek Powiatów Polskich.

ZPP postuluje o większe zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą; opracowanie standardów edukacyjnych, ich rzetelną wycenę a następnie dostosowanie do niej sposobu rozdziału środków subwencji oświatowej; dokonanie gruntownych zmian w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela; długofalową i konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju oświaty. 

"Doświadczenie uczy, że jedno co pewne w polskiej edukacji to zmiana. Wyrażamy jednak głęboką nadzieję, że wszelkie zmiany będą przygotowywane z rozwagą oraz udziałem i przy szerokich konsultacjach z przedstawicielami zainteresowanych środowisk" - czytamy w zakończeniu.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2017-05-15 09:25:45

    Kongres Obywatelski opublikował Edukacja do Dojrzałości. Warto rozmawiać poważnie o poważnych sprawach.