PARTNER PORTALU
  • BGK

Żywe konsultacje rozwoju edukacji i kultury

  • PAP    6 lipca 2011 - 12:44
Żywe konsultacje rozwoju edukacji i kultury

Resort kultury opublikował po konsultacjach społecznych raport na temat projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.
Podczas konsultacji zgłoszono do projektu 533 uwagi, z których uwzględniono 55 proc.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, będącej dokumentem międzyresortowym. Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu zostały ogłoszone 8 kwietnia, zakończono je 31 maja.

„Kapitał społeczny, o którym mowa w strategii – ujmując rzecz najprościej – to zdolność ludzi do współpracy, do współdziałania na rzecz osiągania wspólnych celów.

To zdolność do pewnej kreatywności i komunikowania się. W strategii mówimy, że kapitał społeczny można określić jako 3K: kreatywność, komunikację i kooperację – czyli współpracę ludzi, która ma wzmacniać rozwój kraju” – powiedziała wiceminister kultury Monika Smoleń.

Aby wzmocnić kapitał społeczny, należy – zdaniem autorów dokumentu – inwestować w nowoczesną edukację, wspierać współpracę instytucji publicznych z obywatelami, promować takie publikacje w mediach, które będą sprzyjać budowie kapitału społecznego, oraz dofinansowywać instytucje kultury i wspomagać je w angażowaniu obywateli w działalność kulturalną.

Jak zapisano w opublikowanym na stronie ministerstwa kultury raporcie, wizją Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego jest społeczeństwo, w którym „obywatele chcą i potrafią angażować się we współdziałanie na rzecz dobra publicznego, mają dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji o sprawach publicznych, a także niezbędne kompetencje, dzięki czemu mogą racjonalnie, w oparciu o fakty, włączać się w debatę publiczną i brać czynny udział w podejmowaniu decyzji ich dotyczących”.

Jak powiedziała Smoleń, w trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone 533 uwagi. „Niektóre wnioski się powtarzały; z 533 uwag uwzględniliśmy 55 proc., 45 proc. wniosków zostało odrzuconych. Ta proporcja pokazuje, że nie potraktowaliśmy tych konsultacji jako konsultacje wyłącznie ustawowe, ale podeszliśmy do nich bardzo poważnie” – zauważyła wiceminister.

Jak dodała, 42 proc. uwag zgłosiły organizacje pozarządowe, 21 proc. to wnioski zgłoszone przez instytucje kultury.

„Odbywały się m.in. spotkania konsultacyjne, informacje o konsultacjach umieszczaliśmy na stronie internetowej, zamieszczaliśmy ogłoszenia w gazetach. Strona internetowa miała prawie 30 tys. odsłon, co pokazuje zasięg konsultacji” – zaznaczyła Smoleń.

Jak czytamy w raporcie, na podstawie uwag dotyczących treści nauczania dało się zaobserwować całe spektrum poglądów na edukację szkolną.

„Opiniodawcy wskazywali na potrzebę zmiany funkcjonowania szkoły. Zawarty w strategii projekt, obejmujący kształcenie nauczycieli oraz zmianę relacji między nauczycielami i uczniami, m.in. poprzez utworzenie standardów etyki uczniowskiej i obiektywnych zasad oceny, dzięki głosom opiniodawców uzupełniono o koncepcję reorganizacji relacji wewnątrz zespołów nauczycielskich, a także relacji między dyrektorem, zespołami nauczycielskimi i rodzicami (zakładającą m.in. aktywne włączenie tych ostatnich w działania szkoły)” – czytamy w raporcie.

Komentarze odnosiły się też m.in. do zagadnień dotyczących tematów kultury: dziedzictwa oraz instytucji kultury. Podnoszony był m.in. wątek ochrony zabytków – „zarówno w kontekście usprawnienia regulacji prawnych i mechanizmów identyfikowania obiektów zabytkowych, jak i aktywnego udziału obywateli w procesie ochrony i rewitalizacji zabytków oraz reinterpretacji zasobów dziedzictwa”.

Smoleń zwróciła uwagę, że strategia jest przygotowywana na lata 2011-20. „Do roku 2020 roku większość zadań, o których mowa w strategii, powinna być zrealizowana” – powiedziała.

„Teraz rozpoczynamy ostatni etap prac nad strategią – konsultacje międzyresortowe. Potem projekt będzie gotowy do przedłożenia m.in. Radzie Ministrów” – zapowiedziała Smoleń.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: