PARTNER PORTALU
  • BGK

10-11 luty sesja plenarna Komitetu Regionów: debata nad przyszłością UE

  • aw    9 lutego 2016 - 13:40
10-11 luty sesja plenarna Komitetu Regionów: debata nad przyszłością UE

10 lutego przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk weźmie udział w debacie z członkami Europejskiego Komitetu Regionów (fot.PTWP)

• 10 i 11 lutego w Brukseli odbędzie się dwudniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Donalda Tuska.
• Program sesji plenarnej obejmuje debaty o przyszłości polityki regionalnej. Będzie mowa też o programie UE dla miast i uproszczeniu funduszy strukturalnych oraz o wyjściu poza PKB przy określaniu rozwoju terytorialnego.
• Swoje wystąpienie będzie miał też Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
10 lutego przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk weźmie udział w debacie z członkami Europejskiego Komitetu Regionów na temat głównych wyzwań uwzględnionych przez Radę w jej programie prac, a mianowicie migracji, zmiany klimatu i referendum w Wielkiej Brytanii.

Następnego dnia zgromadzenie omówi i przyjmie rezolucję w sprawie zagrożeń dla strefy Schengen.

Wśród pozostałych gości znajdą się Tibor Navracsics , komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, który zabierze głos na temat polityki młodzieżowej i edukacji,Corina Crețu , komisarz ds. polityki regionalnej, która omówi możliwości usprawnienia polityki spójności UE, oraz Ronald Plasterk, minister spraw wewnętrznych i ds. kontaktów z Królestwem, który przedstawi priorytety prezydencji niderlandzkiej i omówi obszary współpracy z KR-em, takie jak program UE dla miast i uproszczenie funduszy strukturalnych.

Komitet omówi i przyjmie następujące opinie:

- Integracja osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy – 10 lutego

W projekcie opinii przygotowanym przez Enrico Rossiego (IT/PES), przewodniczącego regionu Toskania, stwierdzono, że rozwiązanie problemu długotrwałego bezrobocia w Europie wymaga skuteczniejszych i elastyczniejszych publicznych służb zatrudnienia. Wezwano również do podjęcia działań w celu zwiększenia popytu na pracowników i zasugerowano, by wykorzystać w tym celu różne unijne fundusze strukturalne.

- Miasta i regiony częścią europejskiego semestru – 10 lutego

W rezolucji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2016 r. wskazano na potrzebę zaradzenia w ramach europejskiego semestru – rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej – dysproporcjom regionalnym w wymiarze gospodarczym i społecznym oraz w odniesieniu do potencjału administracyjnego, a także na konieczność przyznania miastom i regionom stałej roli w tym procesie.

- Turystyka przyjazna dla osób starszych – 10 lutego

W projekcie opinii w sprawie turystyk i przyjaznej osobom starszym, przygotowanym przez burmistrza Sluis Annemiek Jetten (NL/PES), zwrócono szczególną uwagę na zmiany demograficzne wpływające na sektor turystyki. Zalecenia opinii opierają się na udowodnionych różnych potrzebach, motywacjach i oczekiwaniach starszych turystów w porównaniu z osobami w wieku produkcyjnym.

- Dane w sektorze rybołówstwa – 10 lutego

W projekcie opinii , sporządzonym przez Olgierda Geblewicza (PL/EPL), podkreślono wagę swobodnego dostępu do danych w sektorze rybołówstwa oraz lepszego uwzględnienia potrzeb władz lokalnych i regionalnych w celu ustanowienia zrównoważonej wspólnej polityki rybołówstwa na poziomie regionalnym.

- Innowacje i modernizacja gospodarki wiejskiej – 10 lutego

W projekcie opinii Randela Läntsa (EE/PES), członka rady miasta Viljandi , przedstawiono pomysły modernizacji obszarów wiejskich i zmniejszenia nierówności między miastem a wsią. Zaproponowane środki obejmują zwiększenie funduszy UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, minimalny poziom szkolenia zawodowego, działania wspierające małe przedsiębiorstwa w rozwijaniu produktów oraz natężenie wysiłków w celu zwiększenia dostępu do szybkiego internetu i rozwinięcia umiejętności z dziedziny ICT na obszarach wiejskich.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: