146 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko dla gmin

Ruszają 3 nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi. Do wykorzystania ze środków Unii Europejskiej na wymienione przedsięwzięcia jest łącznie 146 mln euro.
146 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko dla gmin

Wnioski o dofinansowanie w ramach każdego z trzech konkursów należy składać w tym samym terminie: od 24 czerwca do 22 lipca 2013 roku. W ogłoszeniach określone są między innymi wymagane dokumenty, miejsce ich dostarczenia oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe.

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Dla tych samych podmiotów przeznaczone jest dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (działanie 2.1).

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2) mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko - jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE