PARTNER PORTALU
  • BGK

146 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko dla gmin

  • AT    21 maja 2013 - 09:36
146 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko dla gmin

Ruszają 3 nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi. Do wykorzystania ze środków Unii Europejskiej na wymienione przedsięwzięcia jest łącznie 146 mln euro.
Wnioski o dofinansowanie w ramach każdego z trzech konkursów należy składać w tym samym terminie: od 24 czerwca do 22 lipca 2013 roku. W ogłoszeniach określone są między innymi wymagane dokumenty, miejsce ich dostarczenia oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe.

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Dla tych samych podmiotów przeznaczone jest dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (działanie 2.1).

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2) mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko - jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.