3,5 mln euro na systemy segregacji odpadów

Do 28 lutego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących segregacji odpadów. Do podziału jest 3,5 mln euro.
3,5 mln euro na systemy segregacji odpadów
O dofinansowanie mogą się ubiegać wnioskodawcy realizujący projekty zmierzające do tworzenia i rozwoju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Konkurs dotyczy wyłącznie wsparcia systemów segregacji odpadów, powiązanych z odbiorem, na wczesnym etapie ich zagospodarowania.

Wnioski mogą składać  m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Maksymalna kwota dofinansowani to milion złotych. Dofinansowanie projektów przyznawane będzie w ramach działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – trzeci kwartał 2013 r. Więcej informacji można znaleźć tu. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE