PARTNER PORTALU
  • BGK

30 mld zł na program Kapitał Ludzki

  • GK/mrr.gov.pl    9 czerwca 2011 - 11:17
30 mld zł na program Kapitał Ludzki

Na półmetku wdrażania programu Kapitał Ludzki wartość podpisanych umów to prawie 30 mld zł.




– Taki rezultat nie pozostawia wątpliwości, że fundusze przeznaczone na ten cel wykorzystamy efektywnie i na czas – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego otwierając szesnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki.

Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Kapitał Ludzki w 2010 r. oraz zatwierdzenie zmian w programie uzgodnionych w ramach przeglądu śródokresowego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z prezentacją na temat postępu finansowego. Zgodnie z przedstawionymi informacjami do połowy maja w ramach PO KL zawarto blisko 26 tys. umów, których wartość stanowi 63 proc. alokacji programu.

Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało ponad 3,1 mln osób, w tym 1,8 mln kobiet. Udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla blisko 97 tys. osób, a udział w projektach w zakresie Aktywnej Polityki Rynku Pracy zakończyło blisko 539 tys. osób.

W obszarze integracji społecznej dofinansowanie uzyskało blisko 200 instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz ponad 37 tys. osób.

Wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych realizowanych w komponencie regionalnym objęto ponad 250 tys. osób pracujących.

Blisko 2,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego skorzystało ze środków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki, natomiast 8,3 tys. szkół prowadzących kształcenie ogólne zrealizowało projekty rozwojowe.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.