PARTNER PORTALU
  • BGK

31 miast z dofinansowaniem na gospodarkę wodno-ściekową

  • AT    22 listopada 2017 - 09:30
31 miast z dofinansowaniem na gospodarkę wodno-ściekową
Program ma na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dokończenie budowy systemów gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracjach (fot.shutterstock)

31 miast otrzyma łącznie ponad 1,8 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekty wodno-kanalizacyjne. Największe z nich będą realizowane w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, Lublinie i we Wrocławiu.
• Do końca roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

• Wodno-kanalizacyjne projekty łącznie będą kosztowały 3,6 mld zł.

• Największy będzie realizowany na Mazowszu za 1,2 mld zł. Obejmie on modernizację dwóch warszawskich oczyszczalni oraz podłączenie 5700 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. 6720 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. 

Umowy o wielomilionowe dotacje NFOŚiGW zawiera po zakończeniu oceny poszczególnych projektów zgłoszonych do trzeciego już konkursu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Działanie to ma na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dokończenie budowy systemów gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracjach. Dotychczas podpisano 12 umów, kolejnych 19 podpisanych zostanie do końca tego roku. W sumie 31 miast otrzyma 1 874 610 980,51 zł wnioskowanego wsparcia na przedsięwzięcia warte 3 633 222 036,81 zł.

"Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” – to tytuł największego „ściekowego” projektu, który będzie realizowany dzięki środkom unijnym (637 mln zł). Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wyda w sumie ponad 1,2 mld zł na mazowiecką inwestycję, która przyczyni się do modernizacji dwóch warszawskich oczyszczalni oraz podłączenia 5700 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

Czytaj też: NFOŚiGW: 500 mln zł na budowę efektywnych systemów ciepłowniczych

Co więcej: 6720 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Warszawy, Pruszkowa i Serocka. Umowę o dofinansowanie NFOŚiGW planuje podpisać w najbliższy piątek, 24 listopada br.

Następne pod względem wielkości dotacji na gospodarkę wodno-ściekową są inwestycje z Poznania, Radomia, Lublina i Wrocławia.

Szósty etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach otrzyma ponad 241 mln zł unijnego wsparcia. Dotację Narodowy Fundusz przekaże poznańskiej spółce Aquanet na podstawie zawartej 17 października br. umowy. Projekt wart blisko 473 mln zł będzie realizowany w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku, czego efektem będzie polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiające przyłączenie 10207 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, zapewnienie dostaw wody pitnej o odpowiedniej jakości i poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej.

Z kolei Wodociągi Miejskie w Radomiu dostaną 192 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej radomskiej aglomeracji. Umowę podpisano 17 listopada br. Skorzysta na tym prawie trzy tysiące nowych użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trzeci etap przedsięwzięcia będzie kosztował 372 mln zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.