37,3 mln zł na infrastrukturę ochrony środowiska

37,3 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego jest do wykorzystania w Podlaskiem na inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska. Urząd Marszałkowski ogłosił w czwartek konkurs na takie projekty.

Wnioski można składać do 26 października. Chodzi zarówno o regionalną, jak i lokalną infrastrukturę związaną z ochroną środowiska.

Z całej puli środków w konkursie najwięcej, bo 21,4 mln zł, jest przeznaczonych na ochronę przyrody i gospodarkę odpadami; na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest 15,9 mln zł.

Pieniądze można m.in. uzyskać na gospodarkę odpadami (np. selektywną zbiórkę odpadów, instalacje przygotowujące odpady do recyklingu, instalacje termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, budowę spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym poszpitalnych, likwidację dzikich wysypisk śmieci), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale też na ochronę przyrody, czyli takie działania, jak np. edukacja ekologiczna, monitoring środowiska, zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków poważnych awarii.

W przypadku odnawialnych źródeł energii można zdobyć pieniądze m.in. na zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania i przesyłu energii wiatrowej, wodnej czy uzyskanej dzięki kolektorom słonecznym, pompom ciepła czy z wykorzystania biomasy.

O pieniądze mogą się m.in. ubiegać samorządy, straż pożarna, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, ale też organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, wyższe uczelnie, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, spółki wodne.

Województwo Podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ma na lata 2007-2013 636 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE