PARTNER PORTALU
  • BGK

4 aplikacje przekazane do dofinasowania z TEN-T

  • AW    20 kwietnia 2012 - 18:10

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończyło trwającą od stycznia br. procedurę naboru wniosków na współfinansowanie projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej z Funduszu TEN-T ogłoszonego przez Komisję Europejską.
Pierwszy etap prekwalifikacji polegał na ocenie przez ministerstwo propozycji przedsięwzięć, m.in. pod kątem spełnienia celów konkursu określonych przez Komisję Europejską.

W ramach tego etapu resort otrzymał i przeprowadził ocenę 24 propozycji projektów zgłoszonych przez 11 wnioskodawców. W wyniku prekwalifikacji 4 propozycje projektów zostały odrzucone ze względu na niespełnienie celów konkursu. W przypadku 8 projektów wnioskodawcy otrzymali warunkową zgodę na udział w konkursie (po wyjaśnieniu kwestii wątpliwych, m.in. ryzyka podwójnego finansowania projektów, tj. z dwóch funduszy unijnych). Pozostałe 12 propozycji projektów uzyskało aprobatę Ministerstwa i tym samym możliwość ubiegania się o dofinansowanie UE.

W drugim etapie naboru wniosków odbyła się ich weryfikacja i poprawa na podstawie uwag zgłoszonych przez resort. W tym etapie wnioskodawcy przekazali do resortu 5 wniosków. Wszystkie przeszły weryfikację ministerstwa pod kątem spełnienia warunków wpisywania się w cele konkursu oraz zgodności z zasadami kwalifikowania określonymi w programie konkursu.

Projekty były badane również pod kątem technicznym oraz zgodności z dokumentami strategicznymi z zakresu polityki transportowej i rozwoju infrastruktury transportowej. Ostateczna weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zatwierdziło i – zgodnie z terminem ogłoszonym przez Komisję Europejską – przekazało do dnia 13 kwietnia 2012 r. do KE 4 wnioski aplikacyjne o łącznej wartości 31,48 mln EUR. Polska ma szanse na uzyskanie dofinansowania z Funduszu TEN-T w wysokości 5,30 mln EUR.
 
Do Komisji Europejskiej przekazano następujące aplikacje:

1.       Intermodal Container Yard – logistyczna brama Pomorza! – wniosek został opracowany przez PCC Intermodal S.A.,
2.      Przebudowa infrastruktury dostępu kolejowego do Portu Gdynia – wniosek został opracowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
3.      Rozbudowa Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Gdańsku – wniosek został opracowany przez DCT Gdańsk S.A.,
4.      Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze – wniosek został opracowany przez PKP PLK S.A.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.