PARTNER PORTALU
  • BGK

50 mln euro na rekultywację

  • wnp.pl (DC)    28 listopada 2011 - 11:26
50 mln euro na rekultywację

50 milionów euro – to wysokość unijnego dofinansowania m.in. na rekultywację terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo.
Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Wnioski można składać od 28 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. do: Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To instytucje, które zajmują się m.in. obsługą aplikacji, które składają instytucje sięgające po unijne pieniądze na projekty z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek.

Unijne dotacje są udzielane tylko wtedy, gdy wnioskodawca posiada tzw. wkład własny. I tu z pomocą przychodzą krajowe fundusze ochrony środowiska. Bez tych krajowych pieniędzy nie byłoby mowy o europejskich dotacjach. Krajowe fundusze zawarły łącznie 213 umów na zadania z gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Całkowity koszt projektów wdrażanych przez fundusze w ramach POIiŚ wynosi ponad 26 miliardów złotych.

Ogłoszenie o konkursie dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko z działów: Gospodarka odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, wojewodowie, Lasy Państwowe i wojsko.

Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 27,9 miliardów euro – największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki czy urządzeń sportowych. Prawie 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013 r.

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To odrębne instytucje, które tworzą spójny system funkcjonujący już od blisko 20 lat. Inwestycje o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym finansowane są w ramach środków NFOŚiGW. Natomiast te, o znaczeniu regionalnym finansowo wspierają fundusze wojewódzkie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • To ja Jarząbek, 2011-11-28 16:55:06

    Po co komu te "rekultywacyjne Misie"? Według prezesa Ochudzkiego: „Nikt nie wie po co, więc nie musisz się martwić, że ktoś o to zapyta. Ty będziesz robił dziadowskie oszczędności na sto czy dwieście tysięcy, aby byle kontrola wzięła cię za (...). My tymczasem, jako społeczni kon...sultanci dostajemy 20 procent ogólnej sumy kosztów. Więc im ten rekultywacyjny miś jest droższy - to dla nas dotowanych lepiej...  rozwiń