PARTNER PORTALU
  • BGK

700 mln zł na 56 projektów pomorskich samorządów. Bez Trójmiasta

  • PAP    20 kwietnia 2015 - 08:52

W woj. pomorskim planuje się przeznaczenie ponad 700 mln zł na pomoc w realizacji 56 przedsięwzięć przez samorządy skupione wokół ośmiu miast w regionie, z wyłączeniem aglomeracji trójmiejskiej. Pieniądze mają pochodzić głównie z RPO na lata 2014-2020.
Celem planowanych przedsięwzięć jest wsparcie miast średniej wielkości regionu (Słupska, Kościerzyny, Malborka, Człuchowa-Chojnic, Starogardu Gdańskiego, Kwidzyna, Lęborka i Bytowa) oraz skupionych wokół nich miasteczek i gmin, aby te obszary mogły stać się lokalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego.

W Pomorskiem zwraca się uwagę na to, że z punktu widzenia interwencji publicznej naistotniejszą cechą regionu są niekorzystne zróżnicowania w zakresie poziomu rozwoju między dynamicznie i wszechstronnie rozwijającym się Obszarem Metropolitalnym Trójmiasto a obszarami najbardziej od niego odległymi. Dysproporcje dotyczą m.in. gospodarki i edukacji.

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Patrycja Szczygieł wyjaśniła, że intencją samorządowych władz województwa jest pobudzenie rozwoju regionu poza obszarem metropolitalnym (aglomeracją trójmiejską).

W tym celu wyróżniono osiem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) skupionych wokół średnich miast, gdzie zidentyfikowano szczególnie dużo problemów wymagających interwencji. W Pomorskiem nie wyznaczano formalnie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) a skupiono się na tych obszarach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza lub jest największy potencjał.

Miasta jako liderzy tych obszarów tworzą partnerstwa z gminami ościennymi i partnerami społecznymi (np. lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorców). Wyjaśniła, że poszczególne MOF-y po ponad rocznej dyskusji zaproponowały przedsięwzięcia, które w 2020 r. mają doprowadzić do tego, że staną się one takimi lokalnymi, subregionalnymi ośrodkami wzrostu. "Nie będą bazować już tylko na sąsiedztwie z Trójmiastem, ale wypracują swój pomysł na rozwój" - dodała.

Wynegocjowanych zostało 56 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 1,1 mld zł, w tym przewidywana wartość dofinansowania wynosi ponad 700 mln zł. Planowane projekty dotyczą m.in. transportu zbiorowego, zagospodarowania odpadów i wód opadowych, termomodernizacji budynków, aktywizacji zawodowo-społecznej, kształcenia, upowszechnienia edukacji przedszkolnej i informatyzacji ochrony zdrowia.

Miejskim Obszarem Funkcjonalnym (MOF), który może otrzymać najwyższą kwotę wsparcia ok. 300 mln zł jest MOF Słupsk (największe miasto w Pomorskiem, poza Trójmiastem). Obszar przygotował 15 projektów o łącznej wartości ok. 442 mln zł. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Słupska, Bartosz Gwóźdź-Sproketowski wyjaśnił PAP, że słupski MOF, oprócz stolicy regionu obejmuje też Ustkę oraz gminy Słupsk, Kobylnica, Damnica i Ustka. Obszar zamieszkuje ok. 160 tys. osób.

Podał, że najważniejszym planowanym projektem w zakresie transportu jest utworzenie węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

"Będzie to rewolucja w zakresie transportu zbiorowego, ponieważ planowane jest przeniesienie dworca autobusowego na drogą stronę torów i udrożnienie miasta poprzez budowę przejścia podziemnego pod torami" - wyjaśnił. Ma powstać węzeł transportowy do obsługi miasta i subregionu, który będzie integrował transport autobusowy miejski, regionalny i międzynarodowy a obok będzie dworzec kolejowy. Realizacja projektu o wartości ok. 45 mln zł może się rozpocząć w 2017 r. a zakończyć w 2019 roku.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.