PARTNER PORTALU
  • BGK

8 mln zł dla mikroprzedsiębiorców z RPO

  • BEZ    13 stycznia 2010 - 13:17

112 przedsiębiorstw otrzyma dofinansowanie z naboru ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2009 roku o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa - Schemat B „Małe dotacje”.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły aż 192 wnioski, co oznacza większe zainteresowanie mikroprzedsiębiorców dotacjami z RPO WZ w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wymogi formalne spełniły 163 projekty na łączną kwotę 23 419 352,73 zł (kwota dofinansowania: 12 381 073,55 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 523 910,69 zł). Poprawne formalnie projekty były przedmiotem oceny środowiskowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych Ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Punktację na poziomie minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (w ramach Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa– Schemat B Małe Dotacje wynosi 70 punktów) uzyskało 112 spełniających kryteria dostępowe projektów.

12 stycznia 2010 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Na realizację zadania przeznaczono z RPO WZ  8 742 017,92 zł, w tym:
- z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego – 7 430 714,06 zł,
- z budżetu państwa – 1 311 303,86 zł.

Rekordowa ilość projektów dofinansowanych w ramach jednego naboru jest efektem analizy wyników zeszłorocznych konkursów i wdrożenia szeregu uproszczeń w ramach konkursów skierowanych do zachodniopomorskiego sektora mikro-, małych i środkach przedsiębiorstw.

Zaowocowało to stworzeniem m.in. Schematu Małych Dotacji w ramach Poddziałania 1.1.1 - naboru ze znacznie uproszczoną dokumentacją. Zrezygnowano z obowiązku składania przez przedsiębiorców dwóch egzemplarzy dokumentacji aplikacyjnej, z konieczności sporządzania części finansowej Biznes planu oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, zmniejszono również ilość dokumentów koniecznych do dostarczenia na etapie składania wniosku. Powyższe rozwiązania dały efekt w postaci znaczącej poprawy jakości dokumentacji oraz mniejszej ilości projektów odrzuconych z przyczyn formalnych – tylko 28 projektów zostało odrzuconych na tym etapie oceny.

Rozwiązaniem problemów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorców zewnętrznego finansowania jest umożliwienie uzyskania zaliczki na realizację projektu. Obniżenie pułapu, od którego projekty są obecnie rekomendowane do dofinansowania - min. 50% maksymalnej liczby punktów, spowodowało, że w obecnie zakończonym konkursie, pozytywnie ocenione projekty uzyskały dofinansowanie ze środków RPO WZ. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.