PARTNER PORTALU
  • BGK

Agenda Miejska UE: 31 sierpnia mija termin zgłoszeń do partnerstw

  • AW    30 sierpnia 2016 - 14:17
Agenda Miejska UE: 31 sierpnia mija termin zgłoszeń do partnerstw

Agenda Miejska UE została ustanowiona pod koniec maja w Amsterdamie (fot.eu.ngo.pl)

• Do końca sierpnia miasta, stowarzyszenia miast oraz związki metropolitalne mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.
• Obecnie w partnerstwach uczestniczą dwa polskie miasta: Łódź i Poznań.
• Ministerstwo Rozwoju rozważa ponadto udział Polski w dwóch partnerstwach dot. miejsca pracy i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie gruntów.
Jak przypomina resort rozwoju, Agenda Miejska UE została ustanowiona pod koniec maja w Amsterdamie podczas nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za sprawy miast w państwach członkowskich. Pakt Amsterdamski wyznaczył 12 priorytetowych tematów dla rozwoju obszarów miejskich:

-integracja migrantów i uchodźców,
-jakość powietrza,
-ubóstwo w miastach,
-mieszkalnictwo,
-gospodarka o obiegu zamkniętym,
-miejsca pracy i umiejętności w gospodarce lokalnej,
-adaptacja do zmian klimatycznych,
-przemiany energetyczne,
-zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na zasobach naturalnych,
-mobilność miejska,
-cyfryzacja,
-innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne.

Każdy z powyższych tematów będzie realizowany przez jedno partnerstwo utworzone przez miasta europejskie, kraje członkowskie, instytucje UE oraz inne podmioty, jak organizacje pozarządowe i partnerzy biznesowi.

Partnerstwa opracują i wdrożą 12 planów działań ukierunkowanych na poprawę regulacji prawnych, ulepszenie instrumentów finansowych, wzbogacenie bazy wiedzy i wzmocnienie wymiany doświadczeń.

Dotychczas utworzone partnerstwa

Na spotkaniu w Amsterdamie oficjalnie rozpoczęto prace czterech partnerstw pilotażowych w czterech pierwszych tematach priorytetowych: integracja migrantów i uchodźców, jakość powietrza, ubóstwo w miastach oraz mieszkalnictwo. W dwóch z nich zaangażowane są polskie.

• Partnerstwo w ramach tematu „ubóstwo w miastach” tworzą:

-7 miast: Birmingham (Wielka Brytania), Daugavpils (Łotwa), Kortrijk (Belgia), Lille (Francja), Łódź (Polska), Timisoara (Rumunia) i Keratsini (Grecja);
- 5 krajów członkowskich: Belgia (koordynator), Francja (koordynator), Niemcy, Grecja i Hiszpania;
- pozostali uczestnicy" Komisja Europejska, Region Stołeczny Brukseli, region Île-de-France, stowarzyszenie dużych miast europejskich Eurocities, Europejska Sieć Wiedzy o Miastach - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUKN – EUWT), program URBACT oraz Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat), europejska sieć ds. promocji praw dzieci i młodzieży Eurochild oraz Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA).

Działania w ramach partnerstwa są związane zarówno z przyczynami, jak i skutkami ubóstwa występującego w miastach. Przyjęto dwojakiego rodzaju orientację działań – na rzecz integracji społecznej i ekonomicznej ubogich grup, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i osób starszych, oraz na rzecz rewitalizacji najbiedniejszych przestrzeni miejskich. Przygotowanie wspólnego planu działań zostało zaplanowane na koniec 2016 r.

• Partnerstwo w ramach tematu „mieszkalnictwo” tworzą:

- 5 miast / obszarów miejskich: Ryga (Łotwa), Związek Miast Szkockich (Wielka Brytania), Wiedeń (Austria) – koordynator, Poznań (Polska) i Madryt (Hiszpania) – koordynator,KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.