PARTNER PORTALU
  • BGK

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności przyjęta przez Sejmik

  • PAP    16 marca 2015 - 18:34

Radni sejmiku województwa mazowieckiego przyjęli w poniedziałek (16 marca) uchwałę ws. Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. stanowi rozszerzenie dotychczasowej strategii na lata 2007-2015. Jej przyjęcie wynikało głównie z konieczności dostosowania regionalnego systemu innowacji do wymagań Komisji Europejskiej stawianych programom operacyjnym w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowa strategia, przekonuje Urząd Marszałkowski, to dokument niezbędny dla wszystkich, którzy będą ubiegać się o środki unijne, zwłaszcza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zawarte w nim informacje są wskazówkami, na co władze Mazowsza będą kładły nacisk przy decydowaniu o wspieraniu inwestycji.

Głównym celem strategii pozostaje wzrost innowacyjności Mazowsza. Jednak nowa wersja wprowadza kilka istotnych zmian m.in.: podkreślenie znaczenia współpracy między światem nauki i biznesu; określenie założeń regionalnej polityki klastrowej, określenie inteligentnej specjalizacji woj. mazowieckiego oraz rozszerzenie strategii o zagadnienia związane ze wsparciem budowy społeczeństwa informacyjnego.

"Innowacje, czyli transfer wiedzy ze świata nauki do świata wytwarzania, to jedno z największych wyzwań, nie tylko w regionach Polski, ale również w regionach europejskich. W Regionalnym Programie Operacyjnym są zabezpieczone znaczące środki finansowe na ten cel" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Dodał, że władze Mazowsze ponadto pracują nad tzw. inteligentnymi specjalizacjami regionu, czyli tymi obszarami województwa, które mają szczególne znaczenia dla poszczególnych dziedzin gospodarki. Z kolei regionalna polityka klastrowa ma umożliwić współpracę między firmami z poszczególnych gałęzi gospodarki i pozwolić na wymianę wiedzy.

"W tzw. klastrach firmy i organizacje gospodarcze konkurują i współpracują ze sobą jednocześnie. Na Mazowszu z powodzeniem wprowadzamy takie inicjatywy klastrowe, np. klaster IT. Bardzo dobrze działa też klaster dotyczący przemysłu chemicznego, czyli różnego rodzaju instytuty naukowo-badawcze połączone z firmami" - powiedział Struzik.

Podkreślił, że głównym celem polityki klastrowej jest integracja środowisk gospodarczych i naukowych w określonych dziedzinach oraz stwarzanie przychylnych warunków dla powstawania nowych biznesów takich jak start-upów, np. poprzez dofinansowywanie najlepszych pomysłów.

Struzik dodał, że fundusze europejskie przewidują również pieniądze na zamawianie badań naukowych. "Firma, nie uczelnia, otrzyma środki np. w formie dotacji na zakup od instytucji naukowo-badawczych badania dotyczące albo produktu, albo procesu technologicznego" - powiedział Struzik.

Podsumował, że Mazowsze na kilka kierunków strategicznych takich jak: sektor IT, przemysł elektroniczny, zdrowa żywność, medycyna i usługi medyczne, biotechnologie i technologie chemiczne oraz przemysł farmaceutyczny.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.