PARTNER PORTALU
  • BGK

Będą pieniądzę na aktywizację młodych

  • PAP    4 października 2012 - 19:04
Będą pieniądzę na aktywizację młodych

163,5 mln euro to dodatkowa pula środków w ramach Programu Kapitał Ludzki, która pozwoli do końca 2015 r. objąć wsparciem aktywizacyjno-zawodowym ok. 44 tys. osób młodych. Pakiet działań wspierający zatrudnienie młodzieży stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania rynku pracy - informuje resort rozwoju regionalnego.
Dodatkowe środki finansowe w całości zostaną przeznaczone na finansowanie Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Czytaj też: Ponad 163 mln na aktywizację bezrobotnych 

138,8 mln euro (85 proc. dodatkowych funduszy) będzie przeznaczone na sfinansowanie instrumentów i usług oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach projektów mających na celu poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych (Poddziałanie 6.1.3).

Ponad połowa tych środków zostanie przeznaczona na aktywizację osób młodych, które będą miały możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz konsultacji i doradztwa związanego z jej prowadzeniem.

Pozostałe 15 proc. środków (24,7 mln euro) zostanie wykorzystane przez poszczególne regiony na dotacje i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (14,8 mln euro) oraz aktywizację osób bezrobotnych (9,9 mln euro).

Środki te pozwolą zatem na dodatkowe wsparcie promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2) oraz umożliwią zwiększenie udziału osób do 30 roku życia w projektach zakładających realizację programów aktywizacji zawodowej (Poddziałanie 6.1.1). Projekty te obejmują szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staże i praktyki zawodowe oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Dotychczasowe wsparcie EFS umożliwiło objęcie wsparciem aktywizacyjno - zawodowym ponad 764 tys. osób, w tym ponad 305 tys. osób w wieku 15-24 lata. Dzięki środkom Programu ponad 132 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, z czego blisko 23 tys. dotacji otrzymały osoby młode.

Propozycje nowych rozwiązań wspierających aktywność zawodową osób młodych

W celu lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania dodatkowej puli środków na aktywizację zawodową, przygotowano nowe formy wsparcia aktywności zawodowej osób młodych:

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia (aktywizacja zawodowa) oraz adaptację w miejscu pracy (wsparcie dostosowania kompetencji i kwalifikacji nowo zatrudnionego pracownika, w tym osób pracujących w ramach zatrudnienia subsydiowanego, odbywających staż, praktykę zawodową lub wolontariat, do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy),

- jednorazowy dodatek relokacyjny, wspierający mobilność geograficzną osób młodych,

- preinkubacja przedsiębiorczości (umożliwienie młodym osobom, które mają pomysł na biznes, lecz nie posiadają środków na jego uruchomienie, przetestowania pomysłu na działalność oraz przygotowanie do skorzystania z oferty mikropożyczkowej),

- wsparcie informacyjno-doradcze w zakresie prowadzenia i rozwoju nowoutworzonych przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie dotacyjne lub pożyczkowe ze środków EFS (wsparcie to będzie kierowane do podmiotów funkcjonujących na rynku przez okres powyżej 12 miesięcy i będzie miało na celu dostarczenie nowoutworzonym przedsiębiorstwom narzędzi zwiększających ich szanse na podtrzymanie i dalszy rozwój działalności gospodarczej).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.