PARTNER PORTALU
  • BGK

Bez poprawek do noweli o polityce rozwoju

  • PAP    17 maja 2013 - 07:23
Bez poprawek do noweli o polityce rozwoju

Senatorowie na czwartkowym posiedzeniu nie zgłosili poprawek do nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i reguluje kwestie odwołań w ramach m.in. ubiegania się o dofinansowanie projektów z UE.

Za podjęciem uchwały zagłosowało 55 senatorów, jeden był przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące m.in. procedury odwoławczej w realizacji programów współfinansowanych z UE (w ramach ubiegania się i udzielania dofinansowania projektów), zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

TK w wyroku z grudnia 2011 roku, dotyczącym systemów realizacji programów operacyjnych ocenił, że niekonstytucyjne są rozwiązania w zakresie procedury odwoławczej, a nie systemu ubiegania się i udzielania dofinansowania w ramach tych programów.

Trybunał ocenił wówczas, że ustawa dopuszcza uregulowanie praw i obowiązków wnioskujących o dofinansowanie z programów operacyjnych, przysługujących im środków odwoławczych, a także prawa do skargi do sądu administracyjnego poza systemem źródeł obowiązującego w Polsce prawa.

W ocenie TK, jest to niezgodne z art. 87 konstytucji. Art. 87 konstytucji mówi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, zakwestionowane artykuły mają utracić moc prawną po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli przestaną obowiązywać 27 czerwca tego roku. Dlatego niezbędna stała się nowelizacja ustawy.

TK, odraczając utratę mocy tych przepisów na osiemnaście miesięcy, wyszedł naprzeciw stanowisku ministra rozwoju regionalnego, który zwrócił uwagę, że zbyt szybkie zmiany dotyczące procedury odwoławczej mogą naruszyć proces wdrażania programów operacyjnych i zagrozić efektywnemu wykorzystaniu środków europejskich przeznaczonych na ich realizację.

Do ustawy wprowadzono takie zmiany, które jeszcze w tym okresie programowania, chodzi o lata 2007-2013, umożliwią prowadzenie procedury odwoławczej na podstawie przepisów, których konstytucyjność nie będzie budziła zastrzeżeń.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.