PARTNER PORTALU
 • BGK

Bieńkowska mówi o konkurowaniu regionów

 • pt    25 marca 2014 - 08:14
Bieńkowska mówi o konkurowaniu regionów

W nowej perspektywie główny nacisk położony zostanie na wspieranie przedsiębiorczości wynikającej z regionalnych specjalizacji, działań na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego – przypomniała wicepremier Elżbieta Bieńkowska podczas Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
- W najbliższych latach największym instrumentem, oferującym wsparcie w obszarze innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw, będzie Program Inteligentny Rozwój. Środki kierowane będą do przedsiębiorstw, w tym MŚP, a także do jednostek naukowych, uczelni wyższych, studentów, doktorantów oraz instytucji otoczenia biznesu, w szczególności tych, które wspierają działalność B+R – mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska podczas Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w Katowicach.

Działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mające na celu podniesienie jakości polskiej nauki to m.in.: finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, wsparcie kadr sektora B+R, czy wsparcie międzynarodowych agend badawczych.

Szefowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dodała, że sektor naukowy będzie mógł otrzymać pomoc również w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, w którym ważnym elementem będzie m.in. podnoszenie jakości studiów doktoranckich. Możliwe będzie także finansowanie działań służących zwiększeniu otwartości międzynarodowej uczelni i mobilności studentów czy wspierania jakości procesu dydaktycznego i zarządzania uczelniami.

Elżbieta Bieńkowska zwróciła jednocześnie uwagę na rolę uczelni wyższych i  nauki, jako mechanizmów skutecznie wspierających inteligentny rozwój miast poprzez udostępnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami przy wypracowywaniu rozwiązań, modeli umożliwiających sprawną obsługę miast w ramach różnych obszarów ich funkcjonowania.

Podczas spotkania w Bielsku-Białej, wicepremier Bieńkowska mówiła o możliwym wsparciu z funduszy europejskich 2014-20 dla przedsiębiorstw i samorządów. - Źródeł finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020, należy szukać głównie na poziomie regionalnym. Na podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, przeznaczono dla regionów ok.  6,5 mld euro.

Głównym celem RPO 2014-2020 będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystywanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

Główny nacisk położony zostanie na wspieranie przedsiębiorczości wynikającej z regionalnych specjalizacji, działań na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego. Ponadto uzupełniająco do działań krajowych będą realizowane: upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktura ochrony środowiska, działania z zakresu energetyki i transportu.

Odnosząc się do okresu finansowania 2014-2020, minister Bieńkowska przypomniała, że obecnie trwają prace nad formułowaniem zapisów RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym nad wyłonieniem projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Projekty te są identyfikowane na podstawie propozycji instytucji regionalnych i lokalnych, konsultacji społecznych i współpracy różnych szczebli samorządu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (3)

 • almach@vp.pl, 2014-03-25 21:21:11

  Środki kierowane będą do przedsiębiorstw, w tym MŚP, a także do jednostek naukowych, uczelni wyższych, studentów, doktorantów oraz instytucji otoczenia biznesu, w szczególności tych, które wspierają działalność B+R . Te środki powinny być kierowane do wszystkich, którzy wniosą konkretnego ro...dzaju innowację w gospodarce. Nie można tutaj pomijać mikro przedsiębiorstw i osób fizycznych, gdyż istnieją w Polsce takie osoby , które indywidualnie mogą przyczynić się do wprowadzenia innowacji, czy wynalazków mających ogromny wpływ na dynamiczny rozwój gospodarki . Trzeba dać szansę każdemu, bo gdzieś tam w garażu lub szopie może się znaleźć umysł , który da gospodarce coś bardzo cennego. Konkretnie chodzi mi o 100% dofinansowanie badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. Wiem o rozwiązaniach technicznych, które mogłyby zrewolucjonizować Świat, a pomysłodawcy są biedni i nie stać ich na poniesienie nakładów na dokończenie ich wynalazków. Dajmy im szansę- otwórzmy dla nich drzwi , a kraj może wtedy osiągnąć prawdziwy sukces.  rozwiń
 • Alka, 2014-03-25 19:16:13

  Do w.potega@neostrada.pl: Nie łudźmy się, że na to pytanie odpowiedzą ci, których celem jest gonienie króliczka. Hasła dobre, wpadające w ucho, ale gdzie wykonanie ? Nie było go do tej pory i nie będzie do 2020. Dopiero później, jak już nie będzie za czym gonić, zacznie się mozolna praca u podstaw. ...Polak ciągle mądry po szkodzie; mamona zaślepia, tumani, ogłupia.  rozwiń
 • w.potega@neostrada.pl, 2014-03-25 15:29:17

  Wspieranie przedsiębiorczości, edukacja, zatrudnianie, społeczne włączanie, technologie, infrastruktura, energetyka... Dużo haseł! Najważniejsza jest mądra gospodarność, całościowo postrzegana. Z tym mamy trudności. Wydano na przykład w Polsce za dużo unijnych pieniędzy na regionalne instalacje prze...twarzania odpadów komunalnych (RIPOK), których eksploatacja jest za droga i przeszkadza w racjonalizowaniu gospodarki odpadami. Należało by segregować w domach, aby było taniej i surowce wtórne żeby były wartościowsze. Tymczasem lobbyści, którzy budowali RIPOK, teraz manipulują przy ,,ustawie śmieciowej", żeby robotę dla RIPOK zapewnić. Środek (RIPOK) stał się celem i pchamy się w wyrzucanie pieniędzy i w podtrzymywanie kosztów, czyli biedy. Zaczynanie od haseł i koncentrowanie się na nich nie wystarcza. W jaki sposób wykorzystywać środki unijne, aby gospodarności przybywało? To jest ważne pytanie.  rozwińNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: