PARTNER PORTALU
  • BGK

Bytomski Obszar Strategicznej Interwencji: Rusza nabór projektów infrastrukturalnych w Bytomiu

  • PAP/AT    3 lipca 2017 - 08:25
Bytomski Obszar Strategicznej Interwencji: Rusza nabór projektów infrastrukturalnych w Bytomiu
W kolejnych miesiącach będą mogły ruszać ujęte w OSI projekty remontów budynków czy odnawiania zabytków (fot.facebook.com/bytom.miasto)

Rusza nabór projektów projektów w ramach bytomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
• Samorząd woj. śląskiego uruchomił pierwsze nabory przedsięwzięć przygotowanych w ramach bytomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI).

• Oznacza to, że w kolejnych miesiącach będą mogły ruszać ujęte w OSI projekty remontów budynków czy odnawiania zabytków.

• Na nabór dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych w obrębie bytomskiego OSI ma trafić ponad 136,5 mln zł.

• W części poświęconej rozwojowi mieszkalnictwa mieści się sześć szacowanych łącznie na blisko 44 mln zł projektów.

• Na ochronę różnorodności biologicznej przewidziane jest ponad 2,7 mln zł.

Ok. 150-tysięczny dziś Bytom, jako miasto szczególnie dotknięte problemami społecznymi i infrastrukturalnymi, jest jednym z polskich ośrodków włączonych w mechanizm tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) - wymagających specjalnych działań państwa. Łącznie na finansowanie bytomskiego OSI przewidziano 100 mln euro.

W 2015 r. Bytom - wraz z Łodzią i Wałbrzychem - został też objęty pilotażowym projektem rewitalizacji, koordynowanym przez Ministerstwo Rozwoju. W założeniach wypracowane przez samorządy tych miast tzw. dobre praktyki rewitalizacyjne będzie można zastosować w innych polskich miastach.

Zgłoszony pod kątem ministerialnego pilotażu bytomski projekt pod nazwą "Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych" składa się z czterech modułów. Pierwszy to przyjęty już "Gminny Program Rewitalizacji. Bytom. 2020+"; drugi obejmuje wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, trzeci - wypracowanie bytomskiego modelu dostępnego mieszkalnictwa, a czwarty - rozwój inicjatyw społecznych.

Wraz z wypracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji wykrystalizowała też lista bytomskich przedsięwzięć pod kątem OSI. W drugiej połowie czerwca urząd marszałkowski woj. śląskiego - jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego - opublikował listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poza konkursem, na której znajdują się projekty inwestycyjne z Bytomia - w ramach OSI.

Z końcem czerwca natomiast ruszyły pierwsze nabory projektów bytomskiego OSI (prowadzone w trybie pozakonkursowym). Mieszczą się one w kilku działach śląskiego RPO: rewitalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, ochrona różnorodności biologicznej oraz dziedzictwo kulturowe.

Na nabór dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych w obrębie bytomskiego OSI ma trafić ponad 136,5 mln zł. Przewidziano tam 13 projektów - z dofinansowaniem na poziomie 85 proc.

Poza projektami opisanymi jako: rewitalizacja poszczególnych podobszarów (bytomskiego obszaru rewitalizacji), są to: np. "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku" (projekt za 12 mln zł), "Remont konserwatorski elewacji budynku plebanii kościoła św. Trójcy" (za 800 tys. zł), "Masz firmę, masz lokal. Program Aktywizacji Lokali Użytkowych" (za 4,4 mln zł) czy "Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej" (za 20 mln zł).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.