Co dobrego przyniosą klastry?

Już blisko od dwóch lat Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej realizuje przy wsparciu środków unijnych projekt „Clusters-Cord” Clusters and Cooperation. Ma on przekonać przedsiębiorców do myślenia o tym, że współpraca przynosi korzyści.
Co dobrego przyniosą klastry?

Clusters-Cord obejmuje swoimi działaniami 10 kluczowych gałęzi przemysłu, które, poddane gruntownej analizie, staną się bazą, na jakiej partnerzy projektu wymienią know-how i doświadczenia związane z polityką regionalną klastrów.

Do branż poddanych analizie należą: mobilność i logistyka, usługi profesjonalne, ICT (technologie informatyczne i komunikacyjne), motoryzacja i aeronautyka, turystyka, zdrowie i nauka, energia i środowisko, technologie produkcyjne, przemysł drzewny, przetwórstwo spożywcze.

Czytaj też:  Klastry sposobem na drugie życie SSE

Jak wyjaśnia Stanisław Ginda, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej od lutego do czerwca tego roku będą organizowane warsztaty wymiany doświadczeń w poszczególnych regionach partnerów projektu, w których wezmą udział menedżerowie klastrów, eksperci i firmy specjalistyczne, gdzie będą mieli okazję do wymiany doświadczeń. Celem tych spotkań jest określenie aktualnej sytuacji klastrów, określenie ich potrzeb, nakreślenie możliwości współpracy i barier, na które napotykają w swojej działalności.

- Powołaliśmy także do życia Śląski Klaster Transplantologii Szpiku, którego zadaniem będzie intensywne wsparcie rozwoju przeszczepów szpiku u polskich pacjentów. Głównym założeniem jest usprawnienie i unowocześnienie metod leczenia chorych na zagrażające życiu schorzenia hematologiczne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii w procedurach przeszczepiania komórek krwiotwórczych. W tej chwili kończymy etap formalnych i organizacyjnych przygotowań do uruchomienia współpracy w ramach tego klastra, co powinno nastąpić w połowie roku -podkreśla Ginda.

Czytaj też: Unia chce inteligentnej specjalizacji

Aktualnie trwają prace nad planami strategicznymi pozwalającymi na utworzenie tzw. meta-klastrów w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych, żywności, turystyki, energii i środowiska oraz zdrowia.

- Celów projektu, który realizujemy w konsorcjum wraz z partnerami z Czech, Słowenii, Słowacji, Węgier, Niemiec, Włoch i Austrii, jest kilka. Jeden z nich to analiza aktualnych problemów zakłócających tworzenie i działania klastrów, następnie opracowanie podręcznika najlepszych praktyk, wskazanie barier rozwoju tych nowych bytów gospodarczych, wzmocnienie potencjału klastrów, które w Polsce już działają. Dążymy do tego, ażeby finalnie udało się utworzyć trzy tzw. meta-klastry, w których będą współdziałać podmioty z tej samej branży, ale różnego pochodzenia geograficznego - tłumaczy Jan Sienkiewicz, dyrektor ds. projektów międzynarodowych Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej.

Klastry, które będą współpracować międzyregionalnie, a więc w obszarze meta-klastrów, ukierunkują swoją aktywność na wychodzenia poza granice narodowe rozmaitych elementów gospodarki, polityki, nauki, techniki, poprzez m.in. procesy transferu.

A co na temat klastrów sadzą eksperci? Marcin Filip, dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy" podkreśla, żeby pamiętać, że promocja turystyki opiera się na pewnej specyfice myślenia.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

nikt chyba nikogo nie musi przekonywać, że współpraca przynosi efekty

MALARZ, 2012-01-26 21:37:16 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE