PARTNER PORTALU
  • BGK

Co zyska lubuskie w nowej perspektywie?

  • pt    28 lutego 2014 - 08:46
Co zyska lubuskie w nowej perspektywie?

Odrzańska Droga Wodna, modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59, ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych, rozbudowa sieci energetycznych to tylko jedne z wielu inwestycji jaki planowane są w województwie lubuskim z fundusze na lata 2014-2020.
 - Często mylone są dokumenty, na podstawie których będziemy mieli przyznawane pieniądze w nowej perspektywie, dlatego trzeba to precyzyjnie wyjaśniać - mówiła marszałek Elżbieta Polak podczas spotkania z samorządowcami.

Spotkanie koncentrowało się na omówieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach którego znajdują się tzw. ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), czyli pule środków dla lubuskich stolic oraz sąsiadujących z nimi gmin.

Omawiano zasady Kontraktu Terytorialnego, czyli umowy między samorządem województwa a rządem RP w sprawie finansowania najważniejszych dla regionu inwestycji oraz Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, w ramach której dofinansowanie z programów krajowych ma otrzymać osiem wielkich projektów, wypracowanych przez marszałków pięciu województw Zachodniej Polski.

W ramach RPO na lata 2014-2020 lubuskie ma do wydania 906,1 mln euro
. Z tego 653 mln euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 252 mln euro - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najwięcej pieniędzy, bo aż 27 proc. alokacji w ramach EFRR ma trafić do przedsiębiorców, w ramach wsparcia gospodarki i innowacji. Nieco mniej, 24 proc. alokacji trafi na poprawę infrastruktury transportowej, po 15 proc. na kulturę i ochronę środowiska oraz na wsparcie dla tzw. gospodarki niskoemisyjnej, 13 proc. na infrastrukturę społeczną, natomiast 6 proc. na tzw. rozwój cyfrowy, czyli technologie informatyczne

Nie bez znaczenia są fundusze na kapitał ludzki, czyli pula środków w ramach EFS. Tutaj 34 proc. środków trafi na regionalny rynek pracy, 27 proc. na równowagę społeczną (czyli przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), 25 proc. na nowoczesną edukację, a 14 proc. na pomoc techniczną.

W ramach RPO znalazło się 13 projektów strategicznych dla rozwoju regionu, które są efektem prowadzonych od ponad roku konsultacji społecznych. Ponadto w ramach RPO znalazły się także ZIT-y, osobny dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry i osobny dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Obie lubuskie stolice przygotowują teraz strategie dla swoich obszarów, ustalają priorytety inwestycyjne. Stawką jest co najmniej 66,6 mln euro, z czego 30,47 mln euro ma trafić do Gorzowa a 36,13 proc. do Zielonej Góry. Taki podział wynika z liczby mieszkańców poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych.

To nie jedyne pieniądze, które mogą trafić do regionu. Część ważnych inwestycji będzie sfinansowana ze Strategii Rozwoju Polski Zachodniej i w ramach Kontraktu Terytorialnego. Tutaj źródłem finansowania mają być programy krajowe, głównie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska. Ale nie tylko. Także budżet państwa, budżety województw, środki samorządów, Krajowy Fundusz Drogowy, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i nowy instrument finansowy „Łącząc Europę”.

Lista projektów strategicznych, jaka będzie towarzyszyć Strategii Rozwoju Polski Zachodniej jest krótka i całkiem realistyczna. A przede wszystkim – odpowiada na zapotrzebowanie pięciu województw Zachodniej Polski.

Oto te projekty:

*Odrzańska Droga Wodna;

*modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59;

*budowy dróg ekspresowych S3, S5 i S11;

*ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych;

*rozbudowa sieci energetycznych Polski Zachodniej i współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy.

- Realizacja Strategii powinna przynieść korzyści mieszkańcom, przedsiębiorcom, uczelniom oraz instytucjom naukowo-badawczym – mówiła marszałek Elżbieta Polak.

– Działania w partnerstwie i współpracy dają lepsze efekty gospodarcze, niż podejmowane w pojedynkę. Polityka Spójności premiuje właśnie takie przedsięwzięcia – ocenił pełnomocnik zarządu woj. lubuskiego ds. polityki spójności Maciej Nowicki..

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.