PARTNER PORTALU
  • BGK

Coraz więcej naruszeń przy zamówieniach z unijną kasą

  • AW    21 marca 2012 - 19:06
Coraz więcej naruszeń przy zamówieniach z unijną kasą

Wzrósł wskaźnik najpoważniejszych nieprawidłowości przy zamówieniach współfinansowanych z UE, ale ogólne wyniki kontroli UZP w 2011 r. wypadły lepiej niż rok wcześniej.
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził w ubiegłym roku 299 kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych (w 2010 r. było takich kontroli 294). Łączna wartość objętych kontrolą zamówień wyniosła prawie 75 mld zł. (pełny raport z tych kontroli publikujemy poniżej w dziale Multimedia)

W 174 kontrolach (58% z 299) nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp. Przy czym większość takich przypadków (163) dotyczyła największych zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych.

W 125 skontrolowanych postępowaniach (42% z 299) stwierdzono naruszenia ustawy Pzp, w tym 71 kontroli (24% z 299) wykazało naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast 54 kontrole (18% z 299) wykazały naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania. W związku z wykryciem w toku kontroli nieprawidłowości mogących mieć wpływ na wynik postępowania:

- w przypadku kontroli uprzednich 18-krotnie wydano zalecenia usunięcia ww. naruszeń - wszystkie zalecenia zostały przez zamawiających wykonane,
- w przypadku kontroli doraźnych następczych w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju stwierdzonych naruszeń zawiadamiano rzecznika dyscypliny finansów publicznych lub wnioskowano o nałożenie kary pieniężnej.

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE przeprowadzonych w 2011 r. statystycznie są lepsze niż w 2010 r. Świadczy o tym przede wszystkim większa liczba kontroli, w których nie stwierdzono żadnych naruszeń ustawy Pzp (wzrost z 48% w 2010 r. do 58% w 2011 r.).

Jednocześnie UZP zauważa jednak, że spośród 125 kontroli, w których stwierdzono naruszenia aż 54 kontrole (tj. 18% spośród wszystkich 299) wykazały najpoważniejsze naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania. W 2010 r. kontrole takie stanowiły 15% spośród wszystkich kontroli (44 kontrole spośród 294), zatem wskaźnik najpoważniejszych nieprawidłowości wzrósł o 3 punkty procentowe.

Wynika to przede wszystkim z faktu przeprowadzenia większej ilości kontroli doraźnych zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki lub bez stosowania ustawy Pzp. Należy przy tym stwierdzić, że powyższe naruszenia, jako skutkujące całkowitym wyłączeniem konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych, mają najbardziej rażący charakter i świadczą o nierespektowaniu przez zamawiających nie tylko podstawowych zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, ale także zasad wynikających z dyscypliny finansów publicznych.

Jak podaje Urząd, najwięcej naruszeń wykazują kontrole zamówień o mniejszych wartościach. Udzielając takich zamówień zamawiający przede wszystkim częściej stosują tryb zamówienia z wolnej ręki oraz częściej wadliwie dokonują badania ofert, niezasadnie odrzucając najkorzystniejszą ofertę lub niezasadnie wykluczając wykonawcę, który taką ofertę złożył.

Opracowanie UZP zawiera również przykłady naruszeń stwierdzonych w toku kontroli.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.