Czy Zagłębie połączy siły?

  • www.esosnowiec.pl (Izabela Kieliś)
  • 10-04-2012
  • drukuj
Czy Zagłębie Dąbrowskie i Jaworzno mają szansę na pozyskiwanie większych pieniędzy z Unii Europejskiej na realizację swoich projektów?
Czy Zagłębie połączy siły?

Władze Sosnowca upatrują jej w utworzeniu Subregionu Zagłębiowskiego i już pod koniec kwietnia br. chcą zaprosić do rozmów na ten temat włodarzy pozostałych miast i gmin naszego regionu. Ci jednak już teraz deklarują gotowość do podpisania się pod pomysłem i zwracają uwagę, że utworzenie Subregionu Zagłębiowskiego mogłoby pomóc w podkreśleniu podmiotowości Zagłębia Dąbrowskiego.

W procesie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej brany jest pod uwagę podział geograficzny wprowadzony przez Europejski Urząd Statystyczny, tzw. standard geokodowania NUTS. W ramach owego podziału województwo śląskie znalazło się w Regionie Południowym razem z województwem małopolskim. Ale w samym województwie śląskim obowiązuje `dodatkowy podział na mniejsze jednostki o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym. W strategii rozwoju „Śląskie 2020” widnieją cztery subregiony: północny (Częstochowa), centralny (Katowice), zachodni (Rybnik) oraz południowy (Bielsko-Biała).

Miasta i gminy Zagłębia Dąbrowskiego wraz z Jaworznem w procesie tego podziału administracyjnego zostały włączone do subregionu centralnego. W związku z czym ziemie śląskie zdecydowanie dominują nad regionem zagłębiowskim. Według uzasadnionej opinii wielu osób, ma to istotne przełożenie na ostateczny podział środków unijnych na realizację m.in. projektów ponadlokalnych. Z takiego założenia wyszły m.in. władze Sosnowca, dlatego miasto postanowiło zwrócić się do pozostałych samorządów zagłębiowskich z inicjatywą utworzenia osobnego Subregionu Zagłębiowskiego wyodrębnionego z dotychczasowego centralnego.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

to chyba oczywiste!

LETTA BRANZO, 2012-04-10 20:02:16 odpowiedz

Czy połączą siły? Oto jest pytanie!

Jubilat, 2012-04-10 16:08:43 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE