Debata o polityce spójności unijnej

Stanisław Szwabski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni i członek Komitetu Regionów UE zareagował na wypowiedź Janusza Lewandowskiego, dotyczącą przeglądu budżetu Unii.
Debata o polityce spójności unijnej

Dyskusja w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej odbyła się 31 marca w trakcie sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli.

Przewodniczący zaznaczył: „Jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej zapisaną zresztą w Traktacie jest polityka spójności. Dla nas, przedstawicieli miast i regionów Europy jest to swego rodzaju polityka solidarności unijnej. Zachowuje ona dla nas swoją wagę i ważność niezależnie od barw politycznych, a w szczególności barw narodowych”.

Podkreślił także, że „poszczególne kraje Europy mają często poważne trudności z alokacją własnych środków na wyrównywanie różnic. Dopiero europejska polityka spójności wraz z politykami krajowymi dają szansę na właściwe rozwiązywanie problemów ewidentnych niedostatków spójności regionów europejskich”.

Stanisław Szwabski wyraził niepokój „aktualnymi trendami mającymi na celu fragmentaryzację polityki spójności, która w istocie powinna być narzędziem zintegrowanym i wyłączeniem Europejskiego Funduszu Społecznego z Funduszy Strukturalnych. Tymczasem zintegrowane podejście, jego wielosektorowy charakter to esencja rozwojowej polityki Unii Europejskiej”.

– My w Komitecie Regionów uważamy, że żadne inne działania nie są w stanie zastąpić polityki spójności jako podstawowego instrumentu realizacji celów prorozwojowych całej Unii Europejskiej – dodał przewodniczący.

Wyraził również opinię, że wydatkowane na programy w ramach polityki spójności środki z unijnego budżetu, to z punktu widzenia integracji europejskiej najbardziej efektywnie wydane pieniądze.

Równocześnie z zadowoleniem przyjął odpowiedź komisarza, który potwierdził swoje przekonanie o wartości polityki spójności, jako polityki rządzącej się zasadą wieloszczeblowego zarządzania.

 

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

To był dobrze spędzony czas.Zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego.Ugruntowany pogląd się nigdy nie zmieni ! Ale coś ciekawego można dodawać. Te raz i w Ko lejnych la tach !!!

NOGA, 2011-04-01 15:13:15 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE