PARTNER PORTALU
  • BGK

Dodatkowe 54 miliony euro dla regionu

  • um-zachodniopomorskie.pl    17 stycznia 2011 - 13:30
Dodatkowe 54 miliony euro dla regionu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymał dodatkowe miliony euro dla Zachodniopomorskiego.
- Dziś mamy informację, w jaki sposób podzielone zostały środki z Krajowej Rezerwy Wykonania – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz na konferencji prasowej. I tak do kasy województwa zachodniopomorskiego wpłyną ponad 54 miliony euro.

Zachodniopomorskie jest drugim w kolejności z ośmiu województw w kraju, które wyróżnione zostały w ten sposób przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za szybką i efektywną realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

- W tym miejscu na ręce Dyrektora Andrzeja Przewody składam podziękowania wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – powiedział marszałek.

Ministerstwo dokonując podziału Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brało pod uwagę stopień wykonania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dzień 31 grudnia 2010 roku.  Podział KRW został dokonany w oparciu o poziom wykonania komponentu regionalnego PO KL mierzony kryterium tempa wydatkowania. Alokacja dla naszego województwa wynosi 306, 5 mln euro.

Według raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 31 grudnia 2010 roku – Informacji miesięcznej z realizacji PO KL 2007- 2013 , Województwo Zachodniopomorskie z wielkością 63,27% - zajmuje czwarte miejsce w poziomie kontraktacji środków (podpisane umowy o dofinansowanie), przewidzianych na lata 2007 – 2013 dla poszczególnych województw w ramach komponentu regionalnego. Z wynikiem 40,7% jesteśmy natomiast na drugim miejscu w poziomie ich wydatkowania (zatwierdzone wnioski o płatność).

- Jesteśmy dokładnie 3 lata po rozpoczęciu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – powiedział Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda. - Udało się nam pozyskać 18% alokacji Krajowej Rezerwy Wykonania, tym samym jesteśmy na drugim miejscu wśród województw, które otrzymały dodatkowe środki – dodał Dyrektor WUP.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpoczął wdrażanie PO KL w listopadzie 2007 roku. Przez cały ten okres Zachodniopomorskie niezmiennie znajduje się wśród województw, które najefektywniej wdrażają Program, czyli najsprawniej i najszybciej zawierają umowy z beneficjentami i realizują płatności. WUP w Szczecinie  przeprowadza w ramach PO KL konkursy w czterech obszarach: rynku pracy, integracji społecznej, kadr gospodarki oraz edukacji. Łącznie w odpowiedzi na wszystkie konkursy ogłoszone w ramach PO KL wpłynęły do końca grudnia 2010 r. 5 504 wnioski na kwotę 3 404 577 061,27  zł. Do realizacji wybrano do tej pory 1187 wniosków, na kwotę 933 880 810 zł.

Andrzej Przewoda, podsumowując ostatnie trzy lata przyznał, że jest wiele powodów do satysfakcji. Wśród ponad 100 tys. osób, objętych w różnej formie pomocą w ramach PO KL, 3 669 uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, 13,5 tys. osób zakończyło udział w projektach szkoleniowych, 160 doktorantów otrzymało stypendia naukowe. Z pomocy PO KL miało okazję skorzystać również 1229 przedsiębiorstw. W ramach priorytetu IX – jednego z czterech obszarów wdrażania PO KL utworzonych zostało 87 ośrodków wychowania przedszkolnego, a 297 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) zrealizowało projekty rozwojowe. To niektóre z osiągniętych  wskaźników.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • J.Wiśniewski, 2011-01-25 21:59:48

    Działania już sfinansowane są dramatycznie nieskuteczne w odniesieniu do osób do których były teoretycznie adresowane. Na przykład szkolenia grupowe organizowane przez PUP teoretycznie dla osób bezrobotnych, nie ułatwiają im uzyskania trwałego zatrudnienia, czyli skuteczność tychże wynosi kilka do k...ilkunastu procent. Wynika to ze słabej jakości szkoleń i zwłaszcza ich zbyt krótkiego czasu trwania - co nie daje efektu autentycznego przekwalifikowania lub dokwalifikowania. Bezpośrednią przyczyną jest zbytnia oszczędność Urzędów powodująca skracanie szkoleń, aby były tańsze, a to z kolei daje totalne marnotrawstwo bo zbyt krótkie szkolenia nie dają wiedzy o czym pracodawcy doskonale wiedzą i dlatego nie respektują zaświadczeń uzyskanych przez bezrobotnych po takich szkoleniach. Największym problemem jest to, że szkolenia takie tylko teoretycznie skierowane są do bezrobotnych, bo faktycznie - są często jedynie pretekstem dla prowadzenia działalności przez podmioty je wykonujące. Efektem końcowym jest totalne marnotrawstwo środków i totalna nieefektywność ich wydawania. A to z kolei wynika z braku zrozumienia u osób tym zarządzających, dla których problematyka ta jest abstrakcyjną teorią, którą usiłują wdrażać bez zrozumienia, wyczucia i bez refleksji. W takim stanie rzeczy nie jestem pewien, czy należy się cieszyć z przyznania tych dodatkowych środków. Ponadto - z innych źródeł od jakiegoś czasu przekazywane są nam informacje o planowanych cięciach budżetu Urzędów Pracy - nawet do 30% budżetu ubiegłorocznego. Te dwie informacje są ze sobą sprzeczne - zwracam uwagę tym którzy tego nie zauważyli. Jedną ręką się drastycznie tnie budżet a drugą ręką - dokłada 54 miliony euro? Pomijając tę zagadkę - ostatecznie chodzi o ustaloną wielkość budżetu na 2011 rok, o konkretne dane - jak rozumiem już skomasowane z wymienionymi dodatkowymi kwotami po ich podzieleniu na powiaty. Ale problem generalnie pozostaje nierozwiązany - straszliwa nieskuteczność działań PUP, odzwierciedlająca się w braku zatrudnienia osób po szkoleniach, stażach itp. Żadna siła nie jest w stanie zmusić pracodawców do zatrudnienia kogokolwiek, gdy kończy się przeznaczone dla niego dofinansowanie... trollejboj.blox.pl  rozwiń