Dofinansowanie dla domów kultury

W dniach 1 sierpnia – 7 września 2012 roku domy, ośrodki i centra kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu "Dom Kultury+ Edukacja artystyczna".
Dofinansowanie dla domów kultury

Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury to cel programu "Dom Kultur+. Edukacja artystyczna", którego realizację Minister Bogdan Zdrojewski powierzył Narodowemu Centrum Kultury.

Czytaj też: Potrzebny pomysł na domy kultury

Udział w programie zakłada partnerską współpracę domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych.

W dniach 1 sierpnia – 7 września 2012 roku domy, ośrodki i centra kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami w ramach nauczania przedmiotów: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, zajęcia artystyczne, przewidzianymi w programach kształcenia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna” jest uzupełnieniem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + zainaugurowanego przez Ministra Kultury 17 lutego 2011 roku.

Program Kultura + zakłada m.in. modernizację infrastruktury bibliotek na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, digitalizację i udostępnianie zbiorów.

Bezpośrednimi beneficjentami programu są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

Celem programu jest zwiększenie dostępu do kultury oraz zintensyfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców małych miejscowości. Na jego realizację przeznaczono 516,25 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE