PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie dla projektów budowy boisk w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego

  • FRA    24 listopada 2009 - 00:03

Prawie 12 mln. zł przeznaczył Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektów wybranych w konkursie w ramach działania Infrastruktura sportowa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Wsparcie finansowe dotyczy łącznie pięciu projektów, które przeszły pomyślnie weryfikację Komisji Oceniającej Projekty oraz etap oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa – Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Beneficjenci wnioskowali o środki z RPO WZ w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działania 7.2 Infrastruktura sportowa. Kwota dofinansowania dla 5 pozytywnie ocenionych wniosków ujętych na liście rankingowej wynosi  11 956 767,41 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na liście rezerwowej znalazło się 15 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, ale z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczoną na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania. Kolejność na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji.

W momencie pojawienia się wolnych środków, np. w wyniku oszczędności poprzetargowych (z projektów już dofinansowanych) dofinansowanie mogą otrzymać kolejne wnioski na liście rezerwowej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.