PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie unijne na szkolenia w 2012

  • Fundusze Europejskie (Konrad Sapela )    29 marca 2012 - 09:55
Dofinansowanie unijne na szkolenia w 2012

Rok 2012 można nazwać przedostatnią prostą w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. Wiele podmiotów dokonało już pierwszych podsumowań wydatkowania przez Polskę środków unijnych, w tym także w ramach PO Kapitał Ludzki.
Należy podkreślić, iż w ramach PO KL do dyspozycji było ponad 11,5 miliarda euro. Kwota ogromna, największa w kontekście programu operacyjnego finansowanego ze środków EFS w całej historii Unii Europejskiej. I znacząca większość tych środków została już zakontraktowana. Zakontraktowana nie oznacza już wydana, a tym bardziej rozliczona, co często wykorzystują np. politycy żonglując różnymi statystykami. Ale w praktyce oznacza to pieniądze wydane lub takie, które zostaną wydane w ramach projektów, które już uzyskały dofinansowanie.

Dla samorządów terytorialnych i policji

Rok 2012 będzie bezsprzecznie uboższy w liczbę konkursów PO KL w porównaniu do roku 2011. Część konkursów już się nie odbędzie albo też tzw. standardowe konkursy przyjmują zmienioną formułę, np. konkursów z komponentem ponadnarodowym, konkursów na projekty innowacyjne, czy też mające bardzo specyficzne kryteria dostępu. Jeśli chodzi o możliwości realizacji projektów dla jednostek samorządu terytorialnego, to chodzi tu głównie o priorytet V „Dobre rządzenie", dla którego osiągalna jest obecnie wersja robocza planu działania na rok 2012 (dla działań 5.1 i 5.2). Działanie 5.2 w całości jest poświęcone administracji samorządowej i w jego ramach zakładane są następujące konkursy :

- 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" nadzorowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konkurs przeznaczony jest dla gmin, powiatów, województw lub stowarzyszeń JST, które to muszą być co najmniej partnerem w składanym wniosku; wniosek musi obejmować wsparciem co najmniej pięć samorządów i planowany jest na IV kwartał 2012 roku.

- 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej". Planowana jest kontynuacja projektu współpracy ponadnarodowej w trybie systemowym „Zarządzanie finansami w JST w oparciu o budżet zadaniowy i wieloletnią prognozę finansową".

W ramach tego poddziałania realizowany jest także projekt systemowy „Dobre prawo - sprawne rządzenie" dla ponad 7 tysięcy urzędników JST, organów nadzoru nad samorządem i samorządowych kolegiów odwoławczych. Zainteresowanych odsyłamy między innymi na stronę www.administracja.mac.gov.pl.

- 5.2.3 „Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych". W ramach tego poddziałania planowana jest realizacja projektu systemowego ,,Nowoczesne kadry policji".

Dla małych i średnich przedsiębiorców

Jedną z głównych grup beneficjentów programu Kapitał Ludzki są przedsiębiorcy oraz osoby pracujące chcące podnosić swe kwalifikacje. W ramach komponentu centralnego priorytet II jest tym, który zawiera konkursy tego typu. Flagowym wręcz był konkurs 2.1.1, w ramach którego zorganizowano setki zamkniętych i otwartych projektów szkoleniowych oraz edycji studiów podyplomowych. Konkurs ten w swojej standardowej postaci swoją ostatnią edycję miał w roku 2010, kiedy to zorganizowane były 2 osobne konkursy - na projekty zamknięte i otwarte.

W roku 2011 PARP zorganizował konkurs „Rozwiązania jutra w HR" na projekty innowacyjne. Była to duża zmiana w stosunku do standardowych projektów, które były głównie organizowane przez duże przedsiębiorstwa. Konkurs ten trwał do 31 stycznia 2012.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.