PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie z POIiŚ dla zabytków Mazowsza

  • MIW    7 marca 2017 - 08:20
Dofinansowanie z POIiŚ dla zabytków Mazowsza
W uroczystości podpisania umów z beneficjentami udział wziął wicepremier Piotr Gliński. (fot. MKiDN)

• Dziesięć projektów, wyłonionych w konkursie dla województwa mazowieckiego, otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
• Uroczystość podpisania umów z beneficjentami odbyła się wczoraj (6 marca) z udziałem Piotra Glińskiego, wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
• Wsparcie z POIiŚ dotyczy prac związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych. Dofinansowanie otrzymują projekty związane z konserwacją zabytków ruchomych, a także działania mające na celu ochronę i zachowanie zabytkowych parków i ogrodów.
Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie otrzymają:

Zamek Królewski w Warszawie - na realizację projektu „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie ogrodom ich dawnego wyglądu. Cały obszar projektu objęty jest wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inwestycja obejmuje rewitalizację zachowanej substancji zabytkowej i czytelnych do dziś w terenie podziałów oraz wykorzystanie historycznych materiałów źródłowych w procesie projektowania. W ramach projektu realizowane będą działania dotyczące zarówno instalacji technicznych, jak i szaty roślinnej. Całkowity koszt projektu przekracza 23 mln zł, dofinansowanie wyniesie 15 mln zł. Prace mają potrwać do 2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – na „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”. Otrzymane dofinansowanie przyczyni się do rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i turystycznej Muzeum Warszawy, przybliżenia historii i dziedzictwa kulturowego miasta oraz zwiększenia dostępności do zasobów kulturowych regionu. Całkowity koszt projektu to ponad 7 mln zł, dofinansowanie wyniesie 4,6 mln zł. Okres realizacji zakończy się jeszcze w tym roku.

Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - na realizację II etapu przebudowy gmachu biblioteki. Projekt dotyczy przebudowy budynku tzw. "Plomby" i prac konserwatorskich w zabytkowym budynku im. Stanisławów Kierbedziów. Po zakończeniu inwestycji wszystkie działy biblioteki usytuowane będą w jednym miejscu. Projekt zakłada także stworzenie przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia. Całkowity koszt projektu to 21 mln zł, dofinansowanie wyniesie 12,6 mln zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2019 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – na realizację projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Planowane jest wykonanie prac konserwatorskich oraz dokumentacyjnych i zabezpieczających w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu, modernizacja sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu oraz konserwatorski remont dachu skrzydła północnego pałacu. Projekt zakłada również wykonanie prac remontowych i zabezpieczających w budynku oranżerii, konserwację czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii, a także trójwymiarową dokumentację wybranej kolekcji zbiorów. Koszty całkowity projektu oszacowano na 14,5 mln zł, kwota dofinansowania to 8,9 mln zł. Prace zakończą się w 2019 r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.