PARTNER PORTALU
  • BGK

Dolnośląskie, RPO 2014-2020: nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości

  • MN    8 sierpnia 2016 - 09:48
Dolnośląskie, RPO 2014-2020: nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości
Do końca sierpnia trwa nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości (fot. publicdomainphotos.com)

• Ponad 65 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w woj. dolnośląskim.
• Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz gmina Wrocław ogłaszają nabór wniosków na konkurs w ramach RPO na lata 2014-2020.
• Wnioski można składać od 8 do 31 sierpnia 2016 r.
Konkurs ogłoszono dla działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców).

Jak składać wnioski

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 31.08.2016 r. Miejscem składania wniosków jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław).

Dla kogo dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
w zakresie projektów 1.3 A - Przygotowanie terenów inwestycyjnych: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; specjalne strefy ekonomiczne (SSE); instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów 1.3 B - Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; specjalne strefy ekonomiczne (SSE); instytucje otoczenia biznesu (IOB); uczelnie/szkoły wyższe; lokalne grupy działania (LGD).

Na co dofinansowanie

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty w dwóch schematach – 1.3 A i 1.3 B. W tym pierwszym przypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu. Dla drugiego schematu można zgłaszać projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu).

Wyniki konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 39 651 456 zł (1.3 A) oraz 26 434 304 zł (1.3 B).

Nabór wniosków trwa od 08.08.2016 do 31.08.2016. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r. Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-08-08 19:46:22

    Dotacje dla firm, RPO Dolnośląskie: zajrzyj na stronę Artmetic~.