PARTNER PORTALU
  • BGK

Dolny Śląsk najwięcej unijnych środków chce przeznaczyć na transport

  • PAP    12 marca 2014 - 20:22
Dolny Śląsk najwięcej unijnych środków chce przeznaczyć na transport

Dolnośląscy samorządowcy, członkowie organizacji społecznych, przedsiębiorców i eksperci z regionu rozmawiali w środę o podziale unijnych środków na lata 2014-2020. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na rozwój transportu. Dolny Śląsk ma do wydania 2,25 mld euro.
Jak powiedział podczas debaty pt. "Ile faktycznie dostanie Dolny Śląsk" wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj, podczas tworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego brano pod uwagę zarówno opinie zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych, jak i zapisy uchwalonej rok temu strategii województwa.

"Bardzo staraliśmy się, aby w nowej perspektywie finansowej pieniądze były jak najsprawiedliwiej podzielone na cały obszar Dolnego Śląska. Nie ma żadnej białej plamy w naszym regionie. Każda gmina skorzysta z tych środków. Zależy nam na tym, żeby nie było dysproporcji, jakie funkcjonują w regionie. RPO powinno być narzędziem równomiernego rozwoju Dolnego Śląska" - uważa Tutaj.

Zgodnie z propozycją zarządu województwa, opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, najwięcej pieniędzy unijnych, bo ponad 409 mln euro, zostanie przeznaczonych na transport. Do priorytetów należą również przedsiębiorstwa i innowacje, na których rozwój zaplanowano ponad 400 mln euro.

"Chcemy jak najwięcej środków przekazać przedsiębiorcom, zdając sobie sprawę z tego, że to oni napędzają gospodarkę. Dlatego też planujemy szybko rozpocząć spotkania z nimi, żeby przygotowanie konkursów było tworzone nie tylko z pozycji urzędnika, ale z pozycji urzędnika i beneficjenta" - wskazał wicemarszałek.

Dziedziną, na którą przeznaczono duże środki, jest także gospodarka niskoemisyjna - blisko 333 mln euro - oraz rynek pracy - 263 mln euro.

Istotną pozycją w przyszłych wydatkach jest też infrastruktura spójności społecznej - m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, remonty i budowa sanatoriów, łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, a także odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych. Na ten cel ma trafić blisko 164 mln euro.

W planach są również przedsięwzięcia związane z edukacją - ponad 131 mln euro, inwestycje dotyczące środowiska i jego zasobów - blisko 185 mln euro oraz szeroko rozumianego włączenia społecznego, do którego zalicza się m.in. aktywizację osób niepełnosprawnych, poprawę jakości usług społecznych oraz wspieranie gospodarki społecznej. Na ten cel zaplanowano blisko 154 mln euro. Zarząd województwa chce przeznaczyć również 65 mln euro na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną oraz ponad 66 mln euro na technologie komunikacyjno-informacyjne.

Przedstawiony projekt "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w której sprecyzowano cele oraz kierunki rozwoju regionu. Dolny Śląsk otrzyma znacznie większą kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż miało to miejsce w latach 2007-2013. Szacunkowa wartość alokacji środków UE wyniesie ok. 2 mld 250 mln euro, czyli ponad 9 mld zł.

W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy, wsparcie w ramach dolnośląskiego RPO będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Nasze przygotowanie do wykorzystania środków w latach 2014-2020 jest nieporównywalnie większe, niż w minionym okresie finansowym. Z drugiej strony jest też więcej oczekiwań" - dodał Tutaj.

W lutym 2014r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął najnowszą wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Tym samym rozpoczął się najistotniejszy etap prac nad programem. Teraz będzie on przedmiotem negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz odpowiednimi zespołami krajowymi zajmującymi się tematyką funduszy unijnych. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych opinii oraz uzgodnień, RPO WD 2014-2020 zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.

Ostatnim etapem procesu programowania będą negocjacje i uzgodnienia z KE i ostatecznie zatwierdzenie programu przez stronę unijną, co pozwoli na jego faktyczną realizację w regionie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.