PARTNER PORTALU
  • BGK

Dwa miliardy złotych na politykę terytorialną

  • bad    12 maja 2014 - 11:41
Dwa miliardy złotych na politykę terytorialną

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zarząd województwa zarezerwował ponad pół miliarda euro (czyli około dwa miliardy złotych) na realizację projektów związanych z polityką terytorialną.
Chodzi o przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. Wsparcie trafi także na projekty realizowane przez społeczności lokalne.

- Podejście terytorialne to jedna z podstawowych zasad programowania unijnego na lata 2014-2020. Zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania poszczególnych terytoriów na podstawie ich potencjałów i barier rozwoju. To jeden z instrumentów realizacji przyjętej w ubiegłym roku Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - mówi marszałek Piotr Całbecki.

W październiku 2013 r. zarząd województwa przyjął założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. To zupełnie nowy mechanizm, a przyjęte w nim rozwiązania wyróżniają nasz region na tle innych województw w Polsce i spotkały się z dużym zainteresowaniem Komisji Europejskiej.

Wskazane w dokumencie narzędzia wdrażania polityki terytorialnej będą opierały się m.in. o środki w ramach krajowych programów operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przewidziana w ramach RPO WK-P łączna alokacja na ten cel to 529 mln euro (czyli ok. 2,1 miliarda złotych). W regionie kujawsko-pomorskim proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach:

1. Poziom wojewódzki - obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny (ZIT wojewódzki) - ok. 166,8 mln euro, czyli ok. 760 mln złotych;

2. Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (ZIT regionalny i subregionalny) - ok. 77,4 mln euro czyli ok. 310 mln złotych;

3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) - obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego) - ok. 166,4 mln euro czyli ok. 760 mln złotych;

4. Poziom lokalny - rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS), na którym funkcjonują LGD - ok. 90 mln euro czyli ok. 360 mln złotych.

Pozostała kwota w wysokości 28,4 mln euro czyli ok. 110 mln złotych to rezerwa, tzw. „Fundusz Wyrównawczy", który ma zostać przeznaczony na realizację zadań nie objętych oddziaływaniem polityki miejskiej i poziomu krajowego, ale mających przyczynić się do sprawnego funkcjonowania oraz rozwoju obszaru, na którym zdiagnozowano problemy związane z zapaścią społeczno-gospodarczą (m.in. wschodnia część województwa).

Mają to być zadania związane z rozwiązywaniem najistotniejszych problemów, takich jak wysoki poziom bezrobocia, wysoki poziom ubóstwa, niska aktywność gospodarcza itp. Ze względu na charakter interwencji o środki z tzw. „Funduszu Wyrównawczego" nie może aplikować 5 największych miast tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.