PARTNER PORTALU
  • BGK

Dzięki unijnym funduszom będzie praca dla osób po pięćdziesiątce?

  • AW    12 kwietnia 2012 - 15:19
Dzięki unijnym funduszom będzie praca dla osób po pięćdziesiątce?

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego twierdzi, że tak, bo już teraz tysiące korzystają z unijnych programów aktywujących osoby starsze.
Osoby po pięćdziesiątym roku życia to grupa, która wymaga szczególnej ochrony na rynku pracy. Przypomnijmy, wyniki badań Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nie były optymistyczne - aktywność zawodowa i społeczna Polaków po 50. jest niska i podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat bez programu promocji zatrudnienia dla osób w wieku 50+ niczego na rynku pracy nie zmieni.

Czytaj też: Osoby 50+ masowo wycofują się z aktywności zawodowej i społecznej

Jak jednak zapewnia MRR znaczna część środków z unijnego Programu Kapitał Ludzki jest właśnie przeznaczona na wsparcie dla nich. - Już ponad 200 tysięcy osób w wielu 55-64 lata skorzystało z projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których łączna wartość to blisko 800 mln zł. Ponad 10 tys. osób należących do tej grupy wiekowej otrzymało dotację na rozpoczęcie własnego biznesu - wymieniał wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski podczas czwartkowego spotkania prasowego.

Jak wynika z danych resortu rozwoju regionalnego, na realizację projektów skierowanych do grupy 50+ przeznaczono dotychczas ok. 780 mln zł, z czego najwięcej w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ponad 240,8 mln zł oraz VII Promocja integracji społecznej - blisko 218,7 mln zł.

W Programie Kapitał Ludzki przewidziano wiele form wsparcia adresowanych do osób po 50+. Obejmują one usługi o charakterze aktywizacyjno-zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz społeczno-integracyjnym.

Podstawowym celem jest podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby starsze, jak również pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych barier utrudniających im wejście i pozostanie na rynku pracy.

Efekty Programu Kapitał Ludzki

- Najwięcej uczestników projektów w wieku 50-64 lata uzyskało wsparcie w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 77 tys. osób. Były to osoby bezrobotne, które objęto szkoleniami, doradztwem zawodowym oraz wsparciem psychologiczno-doradczym. Refundowano również części kosztów wynagrodzenia ponoszonych przez pracodawcę (tzw. subsydiowanie zatrudnienia) oraz udzielano dotacji i pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.

- 10,4 tys. osób należących do grupy wiekowej 50+ otrzymało dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, co stanowi ponad 8 proc. wszystkich przekazanych na ten cel dotacji. Z tej formy wsparcia najchętniej korzystali mieszkańcy regionów: łódzkiego (1,3 tys.), mazowieckiego (1,1 tys.) oraz dolnośląskiego (0,9 tys.)

- Co druga osoba w wieku 50-64 lata, zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, znalazła pracę, a co czwarta rozpoczęła działalność gospodarczą w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

- W dwa lata po zakończeniu udziału w projekcie finansowanym z POKL, 91 proc. osób w tym wieku, pracujących w momencie przystępowania do projektu nadal pracuje, w tym ponad 75 proc. u tego samego pracodawcy.

- Blisko 50 tys. osób w wieku 55-64 lata zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało z usług społecznych wspierających je w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, usług o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym oraz wspierających mobilność osób starszych na rynku pracy, oferowanych w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.