Dzięki unijnym funduszom będzie praca dla osób po pięćdziesiątce?

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego twierdzi, że tak, bo już teraz tysiące korzystają z unijnych programów aktywujących osoby starsze.
Dzięki unijnym funduszom będzie praca dla osób po pięćdziesiątce?
Osoby po pięćdziesiątym roku życia to grupa, która wymaga szczególnej ochrony na rynku pracy. Przypomnijmy, wyniki badań Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nie były optymistyczne - aktywność zawodowa i społeczna Polaków po 50. jest niska i podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat bez programu promocji zatrudnienia dla osób w wieku 50+ niczego na rynku pracy nie zmieni.

Czytaj też: Osoby 50+ masowo wycofują się z aktywności zawodowej i społecznej

Jak jednak zapewnia MRR znaczna część środków z unijnego Programu Kapitał Ludzki jest właśnie przeznaczona na wsparcie dla nich. - Już ponad 200 tysięcy osób w wielu 55-64 lata skorzystało z projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których łączna wartość to blisko 800 mln zł. Ponad 10 tys. osób należących do tej grupy wiekowej otrzymało dotację na rozpoczęcie własnego biznesu - wymieniał wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski podczas czwartkowego spotkania prasowego.

Jak wynika z danych resortu rozwoju regionalnego, na realizację projektów skierowanych do grupy 50+ przeznaczono dotychczas ok. 780 mln zł, z czego najwięcej w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ponad 240,8 mln zł oraz VII Promocja integracji społecznej - blisko 218,7 mln zł.

W Programie Kapitał Ludzki przewidziano wiele form wsparcia adresowanych do osób po 50+. Obejmują one usługi o charakterze aktywizacyjno-zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz społeczno-integracyjnym.

Podstawowym celem jest podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby starsze, jak również pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych barier utrudniających im wejście i pozostanie na rynku pracy.

Efekty Programu Kapitał Ludzki

- Najwięcej uczestników projektów w wieku 50-64 lata uzyskało wsparcie w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 77 tys. osób. Były to osoby bezrobotne, które objęto szkoleniami, doradztwem zawodowym oraz wsparciem psychologiczno-doradczym. Refundowano również części kosztów wynagrodzenia ponoszonych przez pracodawcę (tzw. subsydiowanie zatrudnienia) oraz udzielano dotacji i pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.

- 10,4 tys. osób należących do grupy wiekowej 50+ otrzymało dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, co stanowi ponad 8 proc. wszystkich przekazanych na ten cel dotacji. Z tej formy wsparcia najchętniej korzystali mieszkańcy regionów: łódzkiego (1,3 tys.), mazowieckiego (1,1 tys.) oraz dolnośląskiego (0,9 tys.)

- Co druga osoba w wieku 50-64 lata, zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, znalazła pracę, a co czwarta rozpoczęła działalność gospodarczą w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

- W dwa lata po zakończeniu udziału w projekcie finansowanym z POKL, 91 proc. osób w tym wieku, pracujących w momencie przystępowania do projektu nadal pracuje, w tym ponad 75 proc. u tego samego pracodawcy.

- Blisko 50 tys. osób w wieku 55-64 lata zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało z usług społecznych wspierających je w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, usług o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym oraz wspierających mobilność osób starszych na rynku pracy, oferowanych w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE