PARTNER PORTALU
  • BGK

Edukacja wciąż ważna dla Unii

  • GK    18 października 2013 - 18:24
Edukacja wciąż ważna dla Unii

– W przyszłym budżecie, edukacja wciąż będzie jednym z głównych kierunków wsparcia – powiedział wiceminister Paweł Orłowski na konferencji Edukacja Zmiana. Rozwój. Przyszłość. Innowacyjny Program „Umiem się uczyć”.
- Europejski Fundusz Społeczny ogrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju edukacji. Środki Programu kapitał ludzki przeznaczane są zarówno na zwiększanie jakości świadczonych usług edukacyjnych, jak i na działania bezpośrednio skierowane do uczniów, nauczycieli, studentów oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. W przyszłym budżecie, edukacja wciąż będzie jednym z głównych kierunków wsparcia - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski na konferencji Edukacja Zmiana. Rozwój. Przyszłość. Innowacyjny Program „Umiem się uczyć".

Dotychczasowe wsparcie EFS przyczyniło się m.in. do: zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej, podniesienia jakości kształcenia ogólnego oraz jakości usług edukacyjnych, a także rozwoju szkolnictwa zawodowego, upowszechniania kształcenia ustawicznego.

- Edukacja jest jednym z kluczowych obszarów wskazanych przez Komisję Europejską w projektach rozporządzeń na przyszłą perspektywę - zaznaczył wiceminister.

Do głównych wyzwań w obszarze oświaty w latach 2014-2020 według niego należy zaliczyć: silniejsze powiązanie wiedzy i kompetencji, tak by ułatwić wejście na rynek pracy absolwentów różnych typów szkół oraz położenie większego nacisku na kształcenie osób dorosłych poprzez wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych dla osób planujących podnieść własne kwalifikacje zawodowe, rozwój doradztwa edukacyjno-szkoleniowego, stworzenie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych (Rejestr Usług Publicznych).

Do tej grupy zadań należy też zliczyć podniesienie jakości edukacji m.in. poprzez wspieranie rozwoju szkół, doskonalenie metod i warunków nauczania oraz wychowania, także unowocześnienie i uatrakcyjnienie systemu kształcenia zawodowego oraz zmodernizowanie krajowego systemu kwalifikacji - wdrożenie nowego systemu oznacza większy nacisk na efekty uczenia się, a nie na sam proces nauki i zdobywania umiejętności (kompleksowa reforma wymaga wdrożenia dwóch rozwiązań: Polskich Ram Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji).

- Zadania te będą dofinansowane środkami z nowych programów operacyjnych. W latach 2014-2020 planowana jest większa regionalizacja EFS poprzez realizację programów wielofunduszowych na poziomie samorządów województw. Prace ministerstwa dążą do ujęcia działań systemowych i reformujących polską oświatę. W Programie Wiedza Edukacja Rozwój, natomiast bezpośredniego wsparcia szkół, uczniów i nauczycieli - w programach regionalnych - poinformował wiceszef resortu.

Celem projektu „Umiem się uczyć", dofinansowanego z Programu kapitał ludzki w kwocie ponad 3,2 mln zł, jest podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.