PARTNER PORTALU
  • BGK

Euro na wojnę z barszczem

  • AT    30 marca 2012 - 16:42
Euro na wojnę z barszczem

Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosi dzisiaj (30 marca) konkurs o dotacje na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Na liście przedsięwzięć do dofinansowania znajdują się działania związane z eliminacją gatunków obcego pochodzenia – takich jak Barszcz Sosnowskiego – w obszarach Natura 2000 i w rezerwatach.
Co pewien czas media alarmują o inwazji groźnej dla zdrowia rośliny, której sok powoduje oparzenia skóry. To Barszcz Sosnowskiego, chwast pochodzący z terenów dawnego ZSRR, gdzie nazywa się go „zemstą Stalina”. W Polsce gatunek ten jest zwalczany, zwłaszcza na terenach chronionych i w pobliżu miejsc zamieszkanych. Teraz mogą w tym pomóc pieniądze z Unii Europejskiej.

W konkursie ogłoszonym przez województwo dolnośląskie (zabierz głos/oceń marszałka) swoje pomysły mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Lasy Państwowe. Możliwości jest wiele, nie tylko walka z uciążliwymi chwastami – chodzi o ochronę różnorodności przyrodniczej. Wsparciem może być objęta np. ochrona miejsc zimowania nietoperzy, wzbogacanie lasów o nowe gatunki drzew (istotne w przypadku leśnych monokultur, bardziej podatnych na choroby i szkodniki), tworzenie nowych, zastępczych siedlisk dla zwierząt i roślin chronionych, których dotychczasowe siedliska są zagrożone przez uprawy rolnicze i rozwój miast.

Wśród projektów możliwych do dofinansowania w konkursie znalazło się także odtwarzanie korytarzy ekologicznych między obszarami Natura 2000. Te tajemnicze korytarze to np. szpalery drzew i krzewów, pasy roślinności wzdłuż rzek i dróg, cieki wodne czy miedze dzielące pola uprawne. Po pierwsze, umożliwiają one zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się. Po drugie, przywracają właściwy kształt lokalnym ekosystemom i krajobrazom, zmienionym przez sąsiedztwo człowieka.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 24 maja br. Do podziału jest 6 milionów złotych. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych (czyli możliwych do refundacji zgodnie z zasadami konkursu) zgłaszanego projektu powinna się nie mniejsza niż 50 tys. złotych i nie większa niż 400 tys. złotych. Dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego w konkursie może sięgnąć 85 proc. wartości kosztów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.