PARTNER PORTALU
  • BGK

Europa wyrosła na miastach: mówi prezydent Gdańska

  • PAP    3 marca 2016 - 23:12
Europa wyrosła na miastach: mówi prezydent Gdańska
Kultura miejska jest fundamentem tego, co nazywamy cywilizacją europejską - uważa Paweł Adamowicz. (Fot. : www.portalsamorzadowy.pl).

• Dla sprawujących prezydencję w Radzie UE Holendrów program rozwoju miast jest ważny.
• Na posiedzeniu ministrów ds. miejskich przyjęty zostanie tzw. pakt amsterdamski.
• Ma on poprawić konkurencyjność europejskich miast.
- Często mówimy o Europie regionów, ja jako prezydent miasta mówię o Europie miast, bo Europa wyrosła na miastach - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, zasiadający w komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów.

Jednym z tematów posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER), które odbyło się 2 marca był "pakt amsterdamski" dotyczący wdrożenia unijnego programu rozwoju miast. Holendrzy, którzy sprawują obecnie prezydencję w Radzie UE, uznali program rozwoju miast za jeden ze swoich priorytetów i zapowiedzieli, że na nieformalnym posiedzeniu ministrów ds. miejskich 30 maja w Amsterdamie przyjęty zostanie tzw. pakt amsterdamski na rzecz wdrożenia agendy miejskiej UE.

Jak wyjaśnił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, głównym założeniem dokumentu jest doprowadzenie do sytuacji, w której obszary miejskie będą mogły jeszcze skuteczniej konkurować z podobnymi obszarami na innych kontynentach. Zwrócił uwagę, że w dokumencie kładzie się nacisk na to, żeby miasta w większym stopniu się internacjonalizowały, wchodziły w sieć globalnych powiązań.

Służyć mają temu wspólne badania naukowe wyższych uczelni, wymiana studentów i kształcenie studentów zagranicznych.

- W tej materii w polskich uczelniach wiele dobrego się wydarzyło, ale nadal jesteśmy peryferyjni - uważa Adamowicz.

Dodał, że drugim instrumentem, który globalizuje miasta, jest gospodarka i umiejętność miast do przyciągania inwestycji zagranicznych.

- W Gdańsku np. świetnie rozwijają się branże IT i usług finansowych, co powoduje, że miasto się sieciuje. Innym przykładem, z branży przemysłowej, jest Stocznia Remontowa, jeden z największych eksporterów na Pomorzu, w pełni zglobalizowana - powiedział Adamowicz.

Ważnym instrumentem jest też, w ocenie prezydenta Gdańska, kultura, niosąca otwarcie na dobre praktyki demokratyczne i partycypację obywatelską. Według niego, miasta europejskie są nośnikiem pewnych szczególnych wartości kultury politycznej.

- Często mówimy o Europie regionów, ja jako prezydent miasta mówię o Europie miast, bo Europa wyrosła na miastach. Kultura miejska jest fundamentem tego, co nazywamy cywilizacją europejską - ocenił Adamowicz.

Jak zaznaczył prezydent Gdańska, w ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła w większym stopniu zwracać uwagę na miasta, na ich rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym, kulturalnym. W jego opinii przełożyło się to np. na uruchomienie w Polsce Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, instrumentu zachęcającego miasta obszarów metropolitarnych do szerszej współpracy.

Na posiedzeniu komisji COTER mówiono również m.in. o uproszczeniu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, strategii w dziedzinie lotnictwa oraz średniookresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych (WRF). Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) zajmuje się w szczególności kwestiami dotyczącymi spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz funduszami strukturalnymi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.