PARTNER PORTALU
  • BGK

Europejski Fundusz Społeczny: POWER dla rozwoju średnich miast

  • pt    23 listopada 2016 - 13:02
Europejski Fundusz Społeczny: POWER dla rozwoju średnich miast
Zmiana otoczenia ma ułatwić młodym osobom podjęcie działań i realizację planów, które dotychczas były dla nich nieosiągalne (fot. Wikipedia/Michał Słupczewski)

• Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze – to główny efekt decyzji podjętych podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój.
• Programy mobilności ponadnarodowej umożliwią uczestnikom wyjazd na staż połączony z nauką do innych krajów Unii Europejskiej.
Komitet zatwierdził m.in. zmienione kryteria wyboru projektów w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej dla młodych osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ministerstwo Rozwoju postanowiło wykorzystać instrument mobilności ponadnarodowej w celu wsparcia miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

Stymulowanie rozwoju średnich miast

Jak przypomina resort, w odniesieniu do średnich miast Polski zidentyfikowano problemy rozwojowe, które dotyczą m.in. niedopasowania popytu i podaży na lokalnym rynku pracy, zmniejszania się liczby siedzib dużych przedsiębiorstw, słabszego wzrostu przedsiębiorczości, problemów społecznych. Utrata funkcji społeczno-gospodarczych przez te ośrodki skutkuje pogorszeniem ich pozycji rozwojowej oraz perspektyw na przyszłość.

"Europejski Fundusz Społeczny bardzo często postrzegany jest jako narzędzie, które dotykając określonych problemów społecznych, nie ma wymiaru terytorialnego. Nic bardziej błędnego. Wsparcie z EFS można skierować na te obszary, które napotykają na największe problemy w zakresie rynku pracy, ubóstwa, czy poziomu wykształcenia mieszkańców" – podkreślał wiceminister Paweł Chorąży.

W ramach konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 r. na projekty mobilności ponadnarodowej wydzielono ponad 14 mln zł. Wsparcie dedykowane będzie młodym osobom pochodzącym ze średnich miast. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o te środki już na początku przyszłego roku.

Grupa docelowa konkursu to osoby należące do grupy NEET – osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu (ang. not in employment, education and training). Wsparciem w projekcie objęte zostaną nie tylko osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne, ale również osoby bierne, które nie figurują w publicznych rejestrach.

Programy mobilności ponadnarodowej

Programy mobilności ponadnarodowej umożliwią uczestnikom pobyt w innym kraju Unii Europejskiej w celu odbycia sprofilowanego stażu połączonego z nauką, a równocześnie zapewnią odpowiednie wsparcie po powrocie z mobilności do środowiska lokalnego. Celem jest ułatwienie znalezienia zatrudnienia lub powrót do systemu edukacji.

Ze względu na swoją specyfikę, programy mobilności ponadnarodowej są wyjątkową szansą na równoczesne osiągnięcie zróżnicowanych korzyści. Z jednej strony pomagają zdobyć doświadczenie zawodowe w miejscu stażu, ale także kompetencje miękkie (takich jak samodzielność, umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy efektywna komunikacja), których posiadanie jest ważne dla przyszłych pracodawców.

Programy mobilności ponadnarodowej stanowią uzupełnienie standardowego wsparcia świadczonego na rzecz osób z grupy NEET przez Ochotnicze Hufce Pracy czy urzędy pracy. Zmiana otoczenia ma ułatwić młodym osobom podjęcie działań i realizację planów, które dotychczas były dla nich nieosiągalne, dzięki czemu uda się skrócić czas poszukiwania przez nich pracy.

Podejmowane działania będą służyć stymulowaniu rozwoju średnich miast poprzez zwiększenie aktywności ich mieszkańców. Tym samym będą przyczyniać się do realizacji celów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli aktywizacji zasobów i potencjałów tych miast.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • malina, 2016-11-24 08:09:35

    a jednocześnie, jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego to zablokowano sprzedaż terenów inwestycyjnych