PARTNER PORTALU
  • BGK

Europejskie Porozumienie Burmistrzów: Polityka spójności musi być nadal silna i skuteczna

  • pt    28 lutego 2018 - 13:18
Europejskie Porozumienie Burmistrzów: Polityka spójności musi być nadal silna i skuteczna
Porozumienie Burmistrzów zostało utworzone w Europie w 2008 r. (fot.flickr.com)

Przewodniczący Porozumienie Burmistrzów Karl-Heinz Lambert zaapelował do UE o zapewnienie miastom i regionom środków finansowych, by sprawić, że Europa ponownie stanie się ekologiczna.
  • Porozumienie Burmistrzów zostało utworzone w Europie w 2008 r.
  • Jego celem jest wspierania miast lub regionów, które dobrowolnie chcą przekroczyć cel ograniczenia emisji.
  • Rządy krajowe muszą przyznać miastom i regionom oficjalne miejsce przy stole w światowych negocjacjach w sprawie zmiany klimatu.

Lider polityków lokalnych i regionalnych z UE oświadczył na spotkaniu Porozumienia Burmistrzów, że Unia Europejska musi utrzymać silną politykę regionalną w celu wywiązania się ze swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR), zabrał głos na uroczystości z okazji 10. rocznicy powstania Europejskiego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii, które, jak powiedział stało się „prawdziwą europejską historią sukcesu”.

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów zostało utworzone w Europie w 2008 r. w celu wsparcia każdego miasta lub regionu, które dobrowolnie chcą przekroczyć cel ograniczenia emisji.

Stało się ono globalną inicjatywą w 2016 r., kiedy to połączyło się z amerykańską organizacją „Compact of Mayors”.

Przemawiając w Parlamencie Europejskim w obecności jego przewodniczącego Antonio Tajaniego, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zauważył:

- Dziesięć lat temu nikt nie pomyślałby, że ponad 9 tys. miejscowości i miast mogłoby poprzeć ten oddolny ruch na rzecz walki ze zmianą klimatu lub że rozprzestrzeni się on na cały świat. Jednak lokalni przywódcy rozumieją, że ekologizacja naszych gospodarek, poprawa czystości powietrza i zapewnienie zrównoważonych dostaw zdrowej żywności służą poprawie jakości życia naszych współobywateli. Miasta i regiony dają odpowiedzią na wyzwania energetyczne i klimatyczne oraz przejmują inicjatywę.

Jak dodał, rządy krajowe muszą uznać to w sposób formalny, przyznając miastom i regionom oficjalne miejsce przy stole w światowych negocjacjach w sprawie zmiany klimatu.

Ekologiczna Europa

Na konferencji, która odbyła się w przeddzień spotkania przywódców UE służącego omówieniu przyszłego budżetu, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz mówił również:

- Jeśli Europa ma nadal być światowym liderem w dziedzinie klimatu, jeśli chcemy, by Europa znów stała się ekologiczna, powinna ona zagwarantować przywódcom lokalnym i regionalnym odpowiednie środki finansowe. Oznacza to zapewnienie, by unijna polityka spójności, która obecnie przeznacza ponad 25 proc. swojego budżetu na działania w dziedzinie klimatu, była nadal silna i skuteczna.

Jak podkreślał polityka spójności finansuje lokalne plany działania w dziedzinie energii i klimatu, inwestuje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i zrównoważony transport publiczny w naszych miastach i regionach.

- Podważenie polityki spójności miałoby duży negatywny wpływ na naszą zdolność do tworzenia ekologicznych miejsc pracy, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poczynienia postępów na drodze do gospodarki niskoemisyjnej - stwierdził Lambertz.

Przewodniczący wezwał podmioty wspierające działania na rzecz klimatu do opowiedzenia się za tym, by także po 2020 roku polityka spójności UE była dostępna dla każdego miasta i regionu w Unii Europejskiej.

Komitet, jako unijne zgromadzenie 350 przywódców lokalnych i regionalnych, przedstawił obszerne zalecenia dotyczące sposobu poprawy tej polityki. Wraz z czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast zainicjował również #CohesionAlliance , sojusz podmiotów przekonanych, że unijna polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Było to również główne przesłanie Karla-Heinza Lambertza w piśmie skierowanym do Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. W liście tym wezwał on swojego odpowiednika z Rady również do tego, by budżet UE „został zwiększony do 1,3 proc. dochodu narodowego brutto w UE-27”.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.