PARTNER PORTALU
  • BGK

Europejskie regiony przeciwko cięciom w polityce spójności

  • pt    9 maja 2018 - 14:13
Europejskie regiony przeciwko cięciom w polityce spójności
Komitet Regionów krytykuje ograniczenia budżetowe, które mają dotknąć polityki spójności (fot.umwo)

Cięcia w funduszach regionalnych osłabią Europę, ostrzegają samorządowcy z krajów UE, odpowiadając na ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące budżetu na lata 2021-2027.
  • Projekt budżetu UE przewiduję cięcia w polityce spójności o 7 proc. i 82 mld zł dla Polski.
  • Komitet Regionów krytykuje ograniczenia budżetowe, które mają dotknąć polityki spójności.
  • Zdaniem samorządowców z całej UE osłabi to nie tylko regiony, ale spowoduje spadek pozycji całej Unii i odwracanie się mieszkańców od idei jedności europejskiej.  

W zaproponowanym 2 maja przez Komisję Europejską projekcie unijnych ram finansowych na lata 2021-2027 cięcia w polityce spójności mają wynieść około 7 proc., a we Wspólnej Polityce Rolnej - około 5 proc. Wywołało to silny odzew wśród przedstawicieli regionów całej Unii, zrzeszonych w Komitecie Regionów.

Podczas ostatniego spotkania podkreślali oni, że polityka spójności jest najpotężniejszym instrumentem inwestycyjnym UE i obecnie stanowi jedną trzecią budżetu UE, ale cięcia zaproponowane przez Komisję Europejską na lata 2021-2017 zmniejszyłyby jej udział w unijnym budżecie z 34 proc. do 29 proc.

Czytaj: Projekt budżetu UE: Cięcia w polityce spójności o 7 proc.

Jak stwierdzono na ostatnim posiedzeniu Komitetu Regionów taka redukcja stwarza ryzyko pogłębienia podziałów w Europie i osłabienia przyszłości Europy.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący długoterminowego budżetu UE - lub wieloletnich ram finansowych - określający pułapy wydatków UE na okres po 2020 r., wzbudził poważne obawy, nie tylko w Komitecie Regionów, ale wśród zwolenników #CohesionAlliance.

CohesionAlliance

#CohesionAlliance jest koalicją tych, którzy uważają, że polityka spójności UE musi nadal być filarem przyszłości UE. Sojusz powstał dzięki współpracy wiodących europejskich stowarzyszeń miast i regionów oraz Europejskiego Komitetu Regionów. Domaga się, aby budżet UE po roku 2020 uczynił politykę spójności silniejszą, skuteczniejszą, widoczną i dostępną dla każdego regionu w Unii Europejskiej.

Koalicja ogólnoeuropejska została zainicjowana przez wiodące stowarzyszenia regionów i miast - Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AEBR), Zgromadzenie Regionów Europejskich (AER), Konferencję Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Radę Unii Europejskiej Gmin i Regionów (CEMR), Konferencje Peryferyjnych Regionów Morskich Europy (CPMR) i EUROCITIES – oraz Europejski Komitet Regionów. Koalicja powstała w październiku zeszłego roku i od tego czasu przyciągnęła około 5 tys. indywidualnych sygnatariuszy, 115 regionów, 80 miast, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 40 członków Parlamentu Europejskiego i 30 stowarzyszeń sektorowych reprezentujących ponad 90 proc. populacja UE.

We wniosku, który został przedstawiony w dniu 2 maja, Komisja zaproponowała zmniejszenie środków finansowych, oddzielenie Europejskiego Funduszu Społecznego od innych funduszy spójności, wprowadzenie nowych uwarunkowań i powiązań z zarządzaniem makroekonomicznym, a także potencjalną centralizację decyzji inwestycyjnych.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.