PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusze europejskie dają urzędnikom nieźle zarobić

  • GK    12 grudnia 2012 - 09:08
Fundusze europejskie dają urzędnikom nieźle zarobić

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto otrzymywali w I półroczu 2012 r. pracownicy wojewódzkich urzędów pracy – 3 610 zł oraz urzędów marszałkowskich – 3 824 zł. Urzędnicy urzędów wojewódzkich zarabiali średnio 5010 zł.
Według stanu na 30 czerwca 2012 r. we wszystkich instytucjach realizujących programy współfinansowane środkami funduszy europejskich zatrudnionych było łącznie 11 800 osób. Liczba etatów wyniosła 10 295 - wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013".

W porównaniu z końcem 2011 r. w skali całego systemu realizacji NSRO, odnotowano niewielki spadek liczby etatów oraz liczby osób zatrudnionych w instytucjach, który w obydwu przypadkach wyniósł niecałe 0,2 proc.

Wysokość średniego w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosła 4 692 zł brutto. Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej według stanu na 30 czerwca 2012 r. wynosiło 4 224 zł brutto.

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy - 3 610 zł oraz urzędów marszałkowskich - 3 824 zł. Pracownicy urzędów wojewódzkich zarabiali średnio 5010 zł. Stosunkowo najlepiej opłacani są urzędnicy zatrudnieni w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach - średnio 6 196 zł.

W przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej w poszczególnych rodzajach jednostek było najniższe w instytucjach umiejscowionych w wojewódzkich urzędach pracy - 3 272 zł oraz w urzędach marszałkowskich - 3 546 zł. Najwyższa średnia płaca w wysokości 5 581 zł dotyczy pracowników instytucji w ministerstwach.

Poziom średnich płac w instytucjach pomiędzy drugim półroczem 2011 r. a pierwszym półroczem 2012 r. był stabilny, gdyż zaobserwowane różnice w ich wzroście nie były znaczne - od 47 zł do 223 zł.

Stosunkowo duże zróżnicowanie w zarobkach występuje w poszczególnych regionach. W większości przypadków najwyższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy instytucji umiejscowionych w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Wyjątek stanowi woj. lubelskie, gdzie w pierwszej połowie 2012 r. lepiej byli wynagradzani zatrudnieni w urzędach wojewódzkich.

Najwyższe średnie wynagrodzenia wypłacano w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska w Szczecinie (9 003 zł), a najniższe - w woj. lubelskim (4 335 zł).

W urzędach wojewódzkich średnie pensje mieściły się w przedziale od 3803 zł w woj. śląskim do 5 579 zł w woj. zachodniopomorskim. W większości województw wynagrodzenia przewyższały średnie zarobki osób pracujących w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich urzędach pracy.

Wyjątek stanowi urząd wojewódzki w woj. podkarpackim i śląskim, w których o 51 zł więcej zarabiały osoby pracujące odpowiednio w wojewódzkich urzędach pracy i urzędach marszałkowskich.

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie marszałkowskim byli wynagradzani najlepiej w woj. mazowieckim, gdzie średnia pensja wynosiła 4 549 zł. Niższe było średnie wynagrodzenie w urzędzie marszałkowskim w woj. zachodniopomorskim - 4 232 zł oraz woj. małopolskim - 4 224 zł.

Przeciętnie najmniejsze pensje, porównując poszczególne urzędy marszałkowskie, wypłacano pracownikom w woj. warmińsko‐mazurskim - 3 345 zł.

Jeśli chodzi o wojewódzkie urzędy pracy, to najlepiej zarabiali, podobnie jak w drugim półroczu 2011 r., pracownicy w Rzeszowie, których wynagrodzenie wyniosło średnio 4 955 zł. Najniższe średnie miesięczne zarobki, według informacji przekazanych w ankietach, wypłacane były pracownikom w Olsztynie - 3 000 zł.

W pięciu województwach: dolnośląskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, zachodniopomorskim wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym półroczu 2012 r. przewyższały średnie zarobki pracowników urzędów marszałkowskich.

W instytucjach zajmujących się funduszami strukturalnymi oraz Funduszem Spójności umiejscowionych w poszczególnych ministerstwach średnie wynagrodzenie wahało się w przedziale od 5 341 zł - w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej do 8 622 zł - w Ministerstwie Finansów.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • krzyciel, 2012-12-12 15:08:24

    @pracuś Nie masz racji. Pracownik, który realizuje projekt - nawet jeśli jest zatrudniony na etacie w urzędzie - dostaje kasę tylko z projektu (lub częściowo z projektu i urzędu, jeśli jest w projekcie tylko na kawałek etatu). A większość pracowników zespołów projektowych zatrudnionych jest nie na ...etacie w urzędzie, ale do konkretnego projektu (niby mają zatrudnienie przez urząd, ale na czas określony - do czasu zakończenia projektu). I to jest trochę niefajne, bo można mieć umowę na czas określony - trwający ponad rok - bez choćby cienia pewności, że umowa będzie przedłużona. A wynagrodzenie jest takie samo, jak "zwykłego" pracownika urzędu, który zwykle ma mniej obowiązków, mniejszą odpowiedzialność i do tego umowę na czas nieokreślony... Słodko, nieprawdaż?  rozwiń
  • pracuś, 2012-12-12 14:49:39

    Jak to jest możliwe. Pracuje w urzędzie na etacie. Dodatkowo w czasie pracy ze środków UE pobiera drugie wynagrodzenie, często większe jak to podstawowe.