PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusze na Mazowszu nie są zagrożone

  • JL    18 lutego 2010 - 09:13

Nie ma obaw, że województwo mazowieckie nie wyda przyznanej mu puli pieniędzy unijnych – zapewniają władze regionu w związku z pojawiającymi się w prasie informacjami na ten temat.
Opóźnienia wiązały się z preselekcją, która pozwalała najpierw złożyć wniosek, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu – pozostałe dokumenty, jak studium wykonalności, dokumentacja techniczna projektu itd.

Aby usprawnić proces i przyspieszyć wydawanie pieniędzy unijnych zrezygnowano z konkursów z preselekcją. Wprowadzony został również system udzielania dofinansowania w formie zaliczki. Dodatkowo w styczniu 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego skrócił termin weryfikacji wniosków o płatność zaliczkową oraz o refundację, co przyspieszyło przekazywanie pieniędzy. Weryfikacja i przekazanie zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego trwa w wypadku zaliczki pięć dni roboczych, a w razie refundacji 15 dni.

Opracowany został też nowy regulamin organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Pozwoli on dostosować strukturę organizacyjną do realizowanych zadań. Są też nowe standardy obsługi klienta. Poprawiono również system informatyczny MEWA.

Według danych  (MJWPU) wartość kwoty zaangażowanej w konkursy wynosi 4 mld zł (53 proc.), a razem z projektami kluczowymi – 101,19 proc.

Mazowsze jest największym regionem, więc w ramach programu operacyjnego ma do wydania najwięcej pieniędzy z Unii. Dotąd z programu tego na lata 2007–2013 wydano pieniądze zaplanowane na 2007 r. Podpisane umowy pozwoliły wydać 14,5 proc. alokacji na lata 2007-2013 oraz 103,3 proc. alokacji na 2007 r.

Do końca roku region musi wydać prawie 92 mln euro, czyli blisko 380 mln zł. Spłynęły wnioski o płatność na 277 mln zł. Zostały one zweryfikowane, a koszty uznane za nadające się do dofinansowania. Brakuje prawie 103 mln zł płatności, ale – jak zapewniają władze regionu – suma ta bez trudu zostanie wydana.

Mazowsze zajmuje czołowe miejsce pod względem znajdujących się na listach rankingowych wartości wniosków o dofinansowanie projektów. W tym roku skumulują się płatności dla tych, których projekty zostały wybrane w 2008 i w 2009 r. Wydawanie funduszy unijnych przyspieszy realizacja projektów kluczowych. Większa część procesu wdrażania programu (kontraktacja i wydatkowanie) przeprowadzona zostanie w latach 2010-2011.

W programie operacyjnym województwa złożono 3715 wniosków o dofinansowanie na ponad 15 mld zł. Pozytywnie oceniono i zatwierdzono w formie wstępnych list rankingowych 923 wnioski na 3,339 mld zł. Podpisano 329 umów na dofinansowania 1,145 mld zł, w tym wkładu UE 1,103 mld zł. 571 wniosków jest na listach rezerwowych. Projekty te mają szansę na pieniądze.

Do programu „Kapitał ludzki” wpłynęło ponad 10 tys. wniosków. Po ocenie merytorycznej pozostało 3668 wniosków na 1,99 mld zł. Zawarto 1217 umów na 738,88 mln zł. Realizujący projekty otrzymali już 319,42 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.