PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusze unijne na ochronę środowiska można było lepiej rozdysponować

  • pt    5 czerwca 2014 - 12:51
Fundusze unijne na ochronę środowiska można było lepiej rozdysponować

Z 9 mld euro na gospodarkę niskoemisyjną zagwarantowanych Polsce w Umowie Partnerstwa, na modernizację budynków mieszkalnych zaplanowano tylko około 466 mln euro . A gospodarstwa domowe odpowiadają za 30 proc. krajowego zużycia energii.
Z analizy zaakceptowanej ostatnio przez Komisję Europejską Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego w Polsce wydatkowanie środków unijnych na lata 2014-2020 wynika, że na działania związane z ochroną środowiska przeznaczone zostanie w sumie aż ponad 19 mld euro.

Niestety po lekturze blisko 250 stron dokumentu okazuje się, że wiele kluczowych dla środowiska kwestii zostało w niej pominiętych - alarmują organizacje ekologiczne WWF Polska i Polska Zielona Sieć.
    
Na wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach zagwarantowano Polsce 9 mld 190 mln euro,
na promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 1,383 mld, na zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 8,181 mld.     

Jednym z najważniejszych obszarów dla wykorzystania funduszy europejskich 2014-2020 będzie gospodarka niskoemisyjna, czyli modernizacja energetyczna budynków, instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), strategie niskoemisyjne w miastach, wysokosprawna kogeneracja i modernizacja sieci. Na ten cel przeznaczone zostanie aż ponad 9 mld euro w ramach Polityki Spójności.
 
W opublikowanym niedawno raporcie „Oszczędnie, odnawialnie, obywatelsko – fundusze europejskie na rewolucję energetyczną w regionach”, Polska Zielona Sieć wskazuje, że priorytetem tego obszaru finansowania powinny być modernizacje energetyczne budynków mieszkalnych. To właśnie gospodarstwa domowe odpowiadają za 30 proc. krajowego zużycia energii.

Wynika to w dużej mierze z marnotrawstwa energii, które można by ograniczyć przeprowadzając głęboką modernizację. Umowa Partnerstwa zawiera te dane, jednak nie przesądza już o przeznaczeniu na ten cel największej puli środków.

Skutkiem jest fakt, że w ramach 9 mld euro na gospodarkę niskoemisyjną, w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na modernizację budynków mieszkalnych zaplanowano tylko około 466 mln euro – mówi Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci.

Ponadto, Umowa Partnerstwa wyklucza wsparcie modernizacji budynków jednorodzinnych, na korzyść wielorodzinnych, mimo że te pierwsze stanowią ponad 90 proc. wszystkich budynków w Polsce.

Umowa nie wspomina też ani słowem o wsparciu dla tzw. prosumentów, czyli najmniejszych producentów energii, którzy produkują ją na własne potrzeby z odnawialnych źródeł, a nadwyżki, w przypadku prądu, sprzedają do sieci. Wsparcie z funduszy unijnych byłoby niezwykle istotne, gdyż mikroinstalacje są dyskryminowane przez obowiązujące w Polsce obecnie prawo.

Prosumenci sprzedają prąd za cenę równą zaledwie 80 proc. ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku.

Na dostosowanie do skutków zmian klimatu, takich jak nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe, deficyty zasobów wodnych oraz wzrastające ryzyka wystąpienia powodzi, susz i pożarów lasów zaplanowano wydatkowanie blisko 1,4 mld euro.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.